Genveje

Guldborgsund Kommune

Dagplejen

Dit barn bliver passet i et privat hjem.

Din dagplejer mødes med andre børn og deres dagplejere i en fælles legestue én gang om ugen.

#SB#

Tre områder

Dagplejen er opdelt i tre områder – ”Område Nord”, ”Område Syd” og ”Område Vest.” Dagplejens ledelse består af dagplejelederen og souschefen - og endvidere er der ansat et antal tilsynsførende pædagoger. Pædagogerne aflægger jævnligt besøg hos dagplejerne for at yde pædagogisk vejledning og for at løse opgaver i forhold til børn med særlige behov.
Dagplejerne er organiseret i mindre grupper, og én gang om ugen mødes gruppen i en fælles legestue.

Gæstepleje

Hver dagplejer har fire børn indskrevet. Derudover kan hver dagplejer modtage ét barn i gæstedagpleje, ved kollegers fravær – på grund af for eksempel ferie, kursus og sygdom o.l. Vi tilstræber, at børn altid bliver placeret hos en gæstedagplejer, som barnet kender fra legestuen.

Legestue

Legestuer afholdes hver eller hver anden uge, hvor alle børn og dagplejere i gruppen mødes til fælles aktiviteter og samvær for at lære hinanden at kende. Det gør vi for bl.a. at give det enkelte barn tryghed, når barnet skal i gæstepleje ved egen dagplejers fravær. Endvidere er der mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, hvor der kan hidkaldes ”fremmed hjælp” – for eksempel en talepædagog, en musiklærer m.v.

Vil du vide mere?

Så besøg dagplejens hjemmeside eller kontakt leder af dagplejen Lene Stilund Jeppesen telefon 54 73 15 03.

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her