Genveje

Guldborgsund Kommune

Forældrebestyrelse

Som medlem af forældrebestyrelsen i dit barns dagtilbud, har du mulighed for at få direkte indflydelse på dit barns hverdag i dagtilbuddet.
Forældrerepræsentanterne er valgt til at være alle forældres stemme over for dagtilbuddet. Omdrejningspunktet for bestyrelsens arbejde er at varetage alle børns trivsel i dagtilbuddet som en gruppe, og ikke den enkeltes barn.

Der gælder samme regler for en forældrebestyrelse i en institution og forældrebestyrelsen i dagplejen, dog med de undtagelser, at det ikke er muligt af fravælge madordning i dagplejen mod en lavere forældrebetaling, og at det ikke er muligt at ændre åbningstider hos de enkelte dagplejere – det er dagplejelederen, der fastlægger åbningstiderne.

FORÆLDREBESTYRELSENS KOMPETENCER
 • Bestyrelsen har indflydelse på den pædagogiske læreplan i dagtilbuddet, men ikke på metoden. Dette er lederens og personalets opgave som professionelle
 • Ansvarlig for at følge op på, at de besluttede opgaver bliver udført
 • Ansvarlig for at fastsætte principper for budgettets anvendelse hvad driften angår
 • Ansvarlig for indstilling af og deltagelse ved ansættelse af ny leder
 • Ansvarlig for at til-/fravælge frokostordning
 • Pligt til at overholde sin tavshedspligt
 • Ret til at blive informeret om det, der arbejdes med i bestyrelsen
 • Mulighed for at påvirke dagtilbuddets åbningstider (Kan ikke overstige 51 timer pr. uge)
 • Mulighed for at beslutte, om børn skal afholde ferie, fx have 3 ugers ferie i sommerperioden

MEDLEM AF FORÆLDREBSTYRELSEN

 • Der er valg én gang om året til forældrebestyrelsen. Dette sker ved det årlige forældremøde
 • Forældre med børn i dagtilbuddet har ret til at stille op som forældrerepræsentant i bestyrelsen
 • Forældrerepræsentanter vælges af forældrene, der har én stemme pr. barn, de har i dagtilbuddet
 • Der kræves ingen bestemte forudsætninger for at stille op til forældrebestyrelsen
 • Forældrebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og dagtilbudslederen/dagplejelederen (der fungerer som bestyrelsessekretær)
 • Din ret til at sidde i forældrebestyrelsen ophører den dag, du ikke længere har børn i dagtilbuddet

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER 

DAGPLEJEN

MITGULD

STYRELSESVEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSE

PRINCIPPER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID

ØKOLOGISK HANDLINGSPLAN 2020

 

 

 

 

Senest opdateret:  18. Februar 2020

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her