Genveje

Guldborgsund Kommune

Ind- og udmeldelse

Du modtager tilbud om indmeldelse i din e-boks. Du skal acceptere tilbuddet på Digital Pladsanvisning, hvorefter du vil modtage et indmeldelsesbrev i din e-boks.

Du skal udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning - udmeldelsesvarsel er løbende + 1 måned.

DIT BARN ER INDMELDT

En indmeldelse begynder altid den 1. i en måned, også selvom den 1. er en lørdag, søndag eller helligdag.

Dit barn bliver børnehavebarn i den måned, hvor det fylder 2 år og 10 måneder. Prisen for pladsen bliver reguleret automatisk, og du behøver derfor ikke at gøre noget.

Er dit barn indmeldt i en integreret institution, vil overflytningen fra vuggestue til børnehave ske automatisk, og du skal ikke foretage dig noget. Dit barn er sikret en plads i børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet har gået i vuggestue.

Er dit barn indmeldt hos en kommunal dagplejer eller i en privat pasningsordning, vil du mindst 2 måneder før dit barn fylder 2 år og 10 måneder modtage et tilbud til en børnehave.

Ønsker du, at dit barn skal skifte dagtilbud, skal du på Digital Pladsanvisning opskrive dit barn til det ønskede dagtilbud. Dit barn har kun mulighed for at skifte til et alderssvarende dagtilbud én gang, medmindre I flytter fra det distrikt, I før boede i (fx hvis I flytter fra Sakskøbing til Gedser).

Dit barn kan kun være indmeldt i ét dagtilbud i Guldborgsund Kommune.
Du skal derfor være opmærksom på, at dit barn først kan blive indmeldt i et privat dagtilbud, når et eventuelt indmeldelsesforhold i et kommunalt dagtilbud er afsluttet. 

DIT BARN SKAL UDMELDES

Du skal udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning.

Der er et udmeldelsesvarsel på mindst en måned (løbende måned + en hel måned), hvis dit barn er indmeldt i et kommunalt dagtilbud.

EX
Udmelder du fx dit barn den 3. november, vil dit barn være indmeldt til og med 31. december.

En udmeldelse sker altid til den sidste dag i en måned, også selvom den sidste dag er en lørdag, søndag eller helligdag.

Vær opmærksom på, at privatinstitutioner og private pasningsordninger kan have andre udmeldelsesvarsler.

Dit barn bliver IKKE automatisk udmeldt fra dagtilbud, fordi du flytter fra Guldborgsund Kommune. Så husk at udmelde dit barn, hvis du flytter.

Hvis du udmelder dit barn af et kommunalt dagtilbud, kan barnet ikke blive indmeldt igen før efter 3 måneder. Derfor skal du ikke udmelde dit barn, hvis du ønsker at dit barn skal skifte dagtilbud. Så skal du opskrive dit barn til det ønskede dagtilbud på Digital Pladsanvisning. 

SIDENS LINKS

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

PRISER

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

TILSKUD

 

 

 

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning