Genveje

Guldborgsund Kommune

Økonomisk fripladstilskud

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud hvis din samlede husstandsindkomst er under Fripladsskalaens indtægtsgrænse. Din samlede husstandsindkomst er din indkomst + din ægtefælle eller samlevers indkomst. Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.

GENBEREGNING

Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned (gælder ikke for selvstændig erhvervsdrivende), og fripladstilskuddet vil blive efterreguleret én gang årligt.
Du kan læse mere om dette ved at klikke på linkene nederst på siden. 


HVILKE FORÆLDRE ER BERETTIGET

 • Du skal bo i Guldborgsund Kommune, når dit barn begynder i dagtilbud eller SFO
 • Dit barn/dine børn skal være indmeldt i en kommunal institution, kommunal dagpleje, en SFO på en kommunal skole eller i en privat institution. Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning eller en SFO på en privatskole
 • Enlige, der har en husstandsindkomst under Fripladsskalaens indtægtsgrænse.
  Som enlig får du et enligfradrag, der fratrækkes din indkomst
 • Samboende, der har en samlet husstandsindkomst under Fripladsskalaens indtægtsgrænse
 • Hvis du er separeret, og I ikke har fælles bopæl
 • Du kan se fripladsskalaen ved at klikke på linket nederst på siden

HVILKE FORÆLDRE ER IKKE BERETTIGET SOM ENLIG FORSØRGER

 • Hvis du er gift/i et registreret partnerskab, kan du ikke få økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger uanset, om I bor på samme adresse eller ej
 • Hvis du bor sammen med en person, som du har mulighed for at indgå ægteskab med, og som du har et økonomisk og eller praktisk fællesskab med
 • Hvis du har et økonomisk eller praktisk fællesskab med en person, som du har mulighed for at indgå ægteskab med, også selvom I ikke bor samme
 • Hvis dit barn går i privat SFO
 • Hvis dit barn bliver passet i en privat pasningsordning
 • Hvis dit barn bliver passet i et kombinationstilbud, kan du ikke få økonomisk fripladstilskud til betalingen for den fleksible pasningsorden

ANSØGNING OG BEVILLING

 • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Har du ikke NEM-id, kan du gå på Borgerservice og få hjælp der
 • Ansøgningen kan blive bevilget fra den 1. i den måned, der følger efter vi har modtaget din ansøgning (søger du fx 10. november, gælder din bevilling fra 1. december)
 • Et økonomisk fripladstilskud gælder alle børn, der bor på din adresse. Det gælder også sammenbragte børn, hvis de bor på din og din partners adresse
 • Du skal ikke søge igen, hvis dit barn skifter dagtilbud eller skifter fra dagtilbud til SFO

STOP AF DIT ØKONOMISKE FRIPLADSTILSKUD

 • Du kan selv stoppe dit økonomiske fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Dit økonomiske fripladstilskud stopper med udgangen af den måned, du stopper det i (stopper du dit økonomiske fripladstilskud fx 10. november, vil du fra 1. december ikke længere modtage økonomisk fripladstilskud)
 • Hvis du fraflytter Guldborgsund Kommune, stopper dit økonomiske fripladstilskud med virkning fra den dato, hvor du flytter
 • Hvis du bliver samboende stopper dit økonomiske fripladstilskud som enlig den sidste dag i den måned, hvor du bliver samboende.
  Bliver du samboende fx den 10. november, stopper dit økonomisk fripladstilskud den 1. december.
  Bliver du samboende fx 1. november, stopper dit økonomiske fripladstilskud den 31. oktober

 

BEREGNINGSGRUNDLAG

 • Lønindkomst: Din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag
 • SU (studielån indgår ikke som en indkomst)
 • Dagpenge og andre ydelser og overførselsindkomster
 • Feriepenge, når de fremgår af SKAT’s indkomstregister (hvis du stopper i et job, vil dine feriepenge blive overført fra din tidligere arbejdsgiver til Feriekonto til brug i det kommende ferieår)
 • Engangsbeløb (fx særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge, en bonus eller et honorar), når de fremgår af SKATs indkomstregister
 • Indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed
 • Indkomst fra udlandet (indkomst, der ikke beskattes i Danmark)
 • DIS-indkomst (omregnes efter Skatteministeriets tabel for at kunne sidestille denne skattefrie indkomst med en almindelig skattepligtig persons indkomst før skat og AM-bidrag)

FRADRAG

 • Er du enlig, får du et enligfradrag , der betyder, at din indkomst bliver lavere, og at du derfor er berettiget til et højere økonomisk fripladstilskud
  Ex: Har du en indkomst i årligt beløb på 450.000 kr., vil beregningsgrundlaget for dit økonomiske fripladstilskud være 450.000 kr. – 62.139 kr. = 387.861 kr.
  (De 62.139 kr., der er brugt i dette eksempel er enligfradraget for 2019. For at se det aktuelle enligfradrag, klik på linket til Fripladsskalaen)
 • Uanset om du er enlig eller samboende og er bevilget økonomisk fripladstilskud, får du et fradrag i din husstandsindkomst på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første.
  Det vil sige, at hvis du fx har 3 børn, får du et fradrag på 14.000 kr.

OPLYSNINGSPLIGT

 • Du har pligt til at oplyse os om, hvis du bliver gift/indgår registreret partnerskab eller bliver samboende med en person over 18 år, som du har mulighed for at indgå ægteskab/registreret partnerskab med.
  Det har altså ingen betydning for dit økonomiske fripladstilskud, at du flytter hjem til dine forældre, eller at din søster flytter ind hos dig
 • Hvis du fx lejer et værelse, eller der er en, der får en c/o adresse på din adresse, skal du indsende en lejekontrakt
 • Er du selvstændig, har du pligt til at indsende dit skatteregnskab, når du bliver anmodet om det i forbindelse med den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud
 • Har du indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet, har du pligt til at oplyse om dette

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD
AUTOMATISK REGULERING

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

FRIPLADSSKALA 

DIS-INDKOMST

PRISER

BETALING

REELT ENLIG

 

Senest opdateret:  23. April 2020

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her