Genveje

Guldborgsund Kommune

Økonomisk fripladstilskud reguleres automatisk

Hver måned bliver dit økonomiske fripladstilskud genberegnet med din faktiske indkomst, der bliver sammenlignet med din bevilgede indkomst. Dermed er du sikret, at du modtager det korrekte økonomiske fripladstilskud hver måned.

BEVILGET INDKOMST

Din bevilgede indkomst er den indkomst, du oplyste, da du søgte om økonomisk fripladstilskud. Du kan se i dit bevillingsbrev, hvad din bevilgede indkomst er.

 • Pladsanvisningen ændrer IKKE din bevilgede indkomst, når vi genberegner dit økonomiske fripladstilskud hver måned. Er din bevilgede indkomst fx 18.000 kr. om måneden, og du en måned tjener 25.000 kr., er det KUN den måned, dit økonomiske fripladstilskud vil blive genberegnet med 25.000 kr. Næste måned vil vi igen genberegne dit økonomiske fripladstilskud ud fra din bevilgede indkomst på 18.000 kr.
 • Du vil hver måned modtage det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Dette uanset om du er berettiget til et større eller et mindre økonomisk fripladstilskud. Reguleringen sker automatisk med 2 måneders forsinkelse
 • Hvis du har tjent mere end din bevilgede indkomst og dermed ikke er berettiget til så højt et økonomisk fripladstilskud, vil du modtage en agterskrivelse. Hvis du har tjent mindre, vil du modtage et nedskrivningsbrev
 • Ændringer i din indkomst, der er højere eller mindre end 5 trin på Fripladsskalaen, reguleres ikke i den månedlige genberegning. Disse ændringer vil blive reguleret i den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud
 • Hvis du eller din partner er selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud IKKE blive genberegnet hver måned. Heller ikke selvom du fx både har et lønmodtagerjob og er selvstændig erhvervsdrivende. Dit økonomiske fripladstilskud vil blive reguleret for hele året på én gang
 • Læs mere om regulering af dit økonomiske fripladstilskud som selvstændig ved at klikke på linket nederst på siden

BEREGNINGSGRUNDLAG

 • Lønindkomst: Din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag
 • SU
 • Dagpenge og andre overførselsindkomster
 • Feriepenge, når de fremgår af SKAT’s indkomstregister (hvis du stopper i et job, vil dine feriepenge blive overført fra din tidligere arbejdsgiver til Feriekonto til brug i det kommende ferieår)
 • Engangsbeløb (fx særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge, en bonus eller et honorar), når de fremgår af SKATs indkomstregister
 • Indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed
 • Indkomst fra udlandet (indkomst, der ikke beskattes i Danmark)
 • DIS-indkomst (omregnes efter Skatteministeriets tabel for at kunne sidestille denne skattefrie indkomst med en almindelig skattepligtig persons indkomst før skat og AM-bidrag)
 • Skattepligtige erstatninger (kan deles ud på dokumenteret periode, hvis du fx får en erstatning i december 2018, der gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018)

BELØB, DER IKKE INDGÅR I BEREGNINGSGRUNDLAGET

 • Studielån (og andre lån)
 • Arv
 • Lottogevinster mv.

ÅRLIG EFTERREGULERING

Uanset, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud blive reguleret én gang om året. Selvom dit økonomiske fripladstilskud er blevet genberegnet hver måned igennem året, vil ændringer i din husstandsindkomst svarende til +/- 5 trin på Fripladsskalaen IKKE blive reguleret.

Du kan læse meget mere om regulering af dit økonomiske fripladstilskud, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende ved at klikke på linket herunder.

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

FRIPLADSSKALA

BETALING

PRISER

DIS-INDKOMST

 

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her