Genveje

Guldborgsund Kommune

Opskrivning til dagtilbud

Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning ved brug af din NEM-ID.
Hvis du ikke har NEM-ID, kan du gå på Borgerservice og få dem til at hjælpe dig.

 OPSKRIVNING
 • Hvis dit barn er under 2 år og 10 måneder, når du har behov for start af pasning, skal du opskrive dit barn til mindst én vuggestueplads eller dagplejeplads og én børnehaveplads. Behovsdato for børnehaveplads vil være i den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 10 måneder
 • Hvis dit barn er fyldt 2 år og 10 måneder, når du har behov for start af pasning, skal du opskrive dit barn til en børnehaveplads
 • Du kan opskrive dit barn til institutioner/dagplejere, der ligger uden for det distrikt, hvor du bor
 • Du kan opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du ikke bor i kommunen
 • Du kan opskrive dit barn til et dagtilbud i en anden kommune, selvom du bor i Guldborgsund Kommune
 • Du opskrive dit barn til et dagtilbud, hvis du søger om Tilskud til pasning af eget barn eller ønsker dit barn passet i en privat pasningsordning
 • Du kan opskrive dit plejebarn ved at bruge ansøgningsskemaet til plejebørn eller ved at kontakte Pladsanvisningen

NÅR BARNET ER OPSKREVET TIL ET DAGTILBUD

 • Ønsker du andet dagtilbud end det, dit barn er opskrevet til, skal du ændre ønsket på Digital Pladsanvisning
 • Ønsker du at ændre den prioriterede rækkefølge på de dagtilbud, dit barn er opskrevet til, skal du gøre det på Digital Pladsanvisning (din opskrivningsdato vil ikke ændre sig)
 • Du kan ikke få at vide, hvilket nummer dit barn har på ventelisten hos hverken Pladsanvisningen eller på Digital Pladsanvisning

HUSK AT OPSKRIVE DIT BARN

 • Bliver dit barn passet i en privat pasningsordning, eller modtager du Tilskud til pasning af eget barn, skal du huske at skrive dit barn op til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning. Du vil så modtage et tilbud om dagtilbud mindst 2 måneder før behovsdato
 • Dit barn har kun mulighed for at blive overflyttet til et andet, alderssvarende dagtilbud én gang, medmindre I flytter fra det distrikt, hvor I før boede (fx hvis I flytter fra Sakskøbing til Gedser)

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER

DAGPLEJEN

DELTIDSPLADSER 30 TIMER

ANSØGNINGSSKEMA:
PLEJEBARN

PASNING AF
EGNE BØRN

KOMBINATIONSTILBUD

PRIVAT PASNINGSORDNING

ER DER ET DAGTILBUD
I NÆRHEDEN …?

 

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her