Genveje

Guldborgsund Kommune

Pasning af egne børn

Du har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn. Tilskuddet kan søges af både far og mor i en periode på maksimalt 1 år.

OM TILSKUDDET

 • Tilskuddet omfatter børn fra 26 uger til 2 år og 9 måneder.
 • Tilskuddet følger det maksimale beløb, som udgør 7.063 kr. i 2020.
 • Minimumsperioden er 8 uger.
 • Maksimumsperioden er 1 år.
 • Barnet skal være skrevet op til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud.
 • Tilskuddet kan bevilges fremadrettet fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget ansøgningen.
 • Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.
 • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden.
 • Pladsanvisningen kan anmode om dokumentation for at der ikke er anden indtægt.
 • Tilskuddet skal ansøges via Digital Pladsanvisning.
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal i et dagtilbud.

 

BETINGELSER FOR AT KUNNE BLIVE BEVILGET TILSKUD

 • Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
 • Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst, SU eller have arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed og udlejning af ejendom (du har mulighed for at sætte dit CVR-nr. i bero - husk at ændre din forskudsopgørelse også)
 • Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

MULIGHEDER FOR TILSKUDDET

 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to 
 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem barnets forældre. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år
 • Hvis du fx har to børn, kan du blive bevilget tilskud til første det ene barn i 1 år afløst af tilskud i endnu 1 år til dit andet barn. Dermed bliver tilskudsperioden 2 år. Du må passe begge børnene hjemme, men du får kun tilskud til det ene barn
 • Du har også mulighed for at lade dine to børns tilskudsperioder overlappe hinanden i en periode. I den periode, hvor du er bevilget tilskud til begge dine børn, vil du modtage 2 x tilskud
 • Har du været bevilget Tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden på maksimalt 1 år i Guldborgsund Kommune  

STOP AF TILSKUD

 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning eller via digital post - Digital Post til Dagtilbud
 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
 • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
 • Hvis du har haft en anden indkomst, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud senest tre måneder efter stop af tilskudsperioden, hvis du har skrevet dit barn op til et dagtilbud. Det skal du gøre på Digital Pladsanvisning

ØKONOMI

 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst; der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag
 • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden
 • Pladsanvisningen vil hver måned tjekke i SKATs indkomstregister, om du har haft en anden indkomst. Er dette tilfældet, vil vi kræve tilbagebetaling af tilskuddet, og det vil stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge

 

#SB# 


SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

OPSKRIVNING TIL DAGTILBUD

TILSKUD

Senest opdateret:  23. April 2020

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her