Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Pasning af egne børn

PASNING AF EGNE BØRN

Du har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn. Tilskuddet kan søges af både far og mor i en periode på maksimalt 1 år.

 

OM TILSKUDDET

 • Tilskuddet omfatter børn fra 24 uger til 2 år og 9 måneder.
 • Tilskuddet følger det maksimale beløb, som udgør 6.763 kr. i 2019.
 • Minimumsperioden er 8 uger.
 • Maksimumsperioden er 1 år.
 • Barnet skal være skrevet op til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud.
 • Tilskuddet kan bevilges fremadrettet fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget ansøgningen.
 • Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.
 • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden.
 • Pladsanvisningen kan anmode om dokumentation for at der ikke er anden indtægt.
 • Tilskuddet skal ansøges via Digital Pladsanvisning.
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal i et dagtilbud.

 

BETINGELSER FOR AT KUNNE BLIVE BEVILGET TILSKUD

 • Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
 • Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst, SU eller have arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed og udlejning af ejendom (du har mulighed for at sætte dit CVR-nr. i bero - husk at ændre din forskudsopgørelse også)
 • Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

MULIGHEDER FOR TILSKUDDET

 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to 
 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem barnets forældre. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år
 • Hvis du fx har to børn, kan du blive bevilget tilskud til første det ene barn i 1 år afløst af tilskud i endnu 1 år til dit andet barn. Dermed bliver tilskudsperioden 2 år. Du må passe begge børnene hjemme, men du får kun tilskud til det ene barn
 • Du har også mulighed for at lade dine to børns tilskudsperioder overlappe hinanden i en periode. I den periode, hvor du er bevilget tilskud til begge dine børn, vil du modtage 2 x tilskud
 • Har du været bevilget Tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden på maksimalt 1 år i Guldborgsund Kommune  

STOP AF TILSKUD

 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning eller via digital post - Digital Post til Dagtilbud
 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
 • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
 • Hvis du har haft en anden indkomst, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud senest tre måneder efter stop af tilskudsperioden, hvis du har skrevet dit barn op til et dagtilbud. Det skal du gøre på Digital Pladsanvisning

ØKONOMI

 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst; der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag
 • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden
 • Pladsanvisningen vil hver måned tjekke i SKATs indkomstregister, om du har haft en anden indkomst. Er dette tilfældet, vil vi kræve tilbagebetaling af tilskuddet, og det vil stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge

#SB# 

SIDENS LINKS

 

DIGITAL PLADSANVISNING

OPSKRIVNING TIL DAGTILBUD

TILSKUD

Senest opdateret:  03. Maj 2019

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her