Genveje

Guldborgsund Kommune

Pasning på tværs af kommunegrænser

Du har mulighed for at bo i Guldborgsund Kommune og få dit barn passet i en anden kommune. Du har også mulighed for at bo i en anden kommune og få dit barn passet i Guldborgsund Kommune.

Du skal henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få oplyst den pris på dagtilbud, du skal betale.

DU BOR I GULDBORGSUND KOMMUNE OG VIL HAVE DIT BARN PASSET I EN ANDEN KOMMUNE
 • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i den anden kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning eller ved at henvende dig til den anden kommunes Pladsanvisning
 • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både Guldborgsund Kommune og den anden kommune
 • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i Guldborgsund Kommune på Digital Pladsanvisning
 • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i en anden kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

DU BOR I EN ANDEN KOMMUNE OG VIL HAVE DIT BARN PASSET I GULDBORGSUND KOMMUNE

 • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning
 • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både den anden kommune og Guldborgsund Kommune
 • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i den kommune, du bor i på Digital Pladsanvisning
 • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

HVORNÅR KAN EGENBETALING FOREKOMME?

En kommune giver kun tilskud til, hvad en plads i et alderssvarende tilbud (bruttodriftsudgifterne) koster i deres egen kommune. Hvis du bor i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 11.416 kr., og du vil have dit barn passet i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 12.788 kr., vil du selv skulle betale 1.372 kr., selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud.

I Guldborgsund Kommune er dit barn:

 • Vuggestuebarn fra 0 år til 2 år og 9 måneder
 • Børnehavebarn fra 2 år og 10 måneder til den 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
 • Skolebarn (SFO) fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

I andre kommuner bliver et barn først børnehavebarn, når det er 3 år, eller barnet er indmeldt i børnehave til det bliver skolebarn 1. august.

Hvis du fx bor i Guldborgsund Kommune, har et barn, der skal starte i skole i august i en anden kommune og vil have dit barn passet i et dagtilbud indtil skolestart i en anden kommune, så kommer du til at betale prisforskellen mellem den anden kommunes bruttodriftsudgift for børnehave og Guldborgsund Kommunes bruttodriftsudgift for SFO.

Eksempel: Bruttodriftsudgifterne for en SFO plads i Guldborgsund Kommune er 1.875 kr., mens bruttodriftsudgifterne for en børnehaveplads i en anden kommune koster 6.936 kr. Den 1. april bliver dit barn SFO-barn i Guldborgsund Kommune, mens det stadig er børnehavebarn i den anden kommune indtil 1. august. Du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud, men du kommer alligevel til at betale 5.061 kr. for børnehavepladsen i den anden kommune fra den 1. april til den 31. juli, fordi Guldborgsund Kommune kun giver tilskud til en SFO-plads i den periode.

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

PRISER

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER

DAGPLEJEN

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

KOMBINATIONSTILBUD

DELTIDSPLADSER 30 TIMER

TILSKUD

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her