Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Privat børnepasning - regler og kriterier

Privat pasning

Der ydes tilskud til, at man selv kan ansætte en person til at passe sit barn/sine børn. Man kan altså ikke få tilskud til at passe sine børn selv - man skal træffe aftale med en ”børnepasser”, og på den måde bliver man altså ”arbejdsgiver” for denne person med alt, hvad dette indebærer. Kommunen skal godkende aftalen. Tilskuddets størrelse beregnes for hvert regnskabsår (se oversigt over takster nederst på siden), og det udgør ca. 75 % af, hvad det koster for kommunen at passe et barn i et tilsvarende kommunalt tilbud.

Nogle forældre vælger samme private ”børnepasser” - en ordning, derpå nogle felter kan sammenlignes med den kommunale dagpleje. Kommunen godkender private ordninger, men kan ikke stille samme krav til de private ordninger, som den stiller til den kommunale dagpleje. Kommunen yder også tilskud til denne form for børnepasning (se oversigt over takster nederst på siden) og tilskuddet udbetales direkte til forældrene. Alle aftaler om privat pasning sker direkte mellem bruger og ”børnepasseren” – pladsanvisningen er altså ikke inddraget!

Ordningen "Privat pasning" gælder kun for børn i aldersgruppen 0 til 2,10 år (dagpleje/vuggestuebørn). 

Kommunen fører løbende tilsyn såvel private som kommunale pasningstilbud!

Se godkendelseskriterier for privat pasningsordninger nederst på siden - vælg regler for børnepasning.

Private institutioner

Det er også muligt at få godkendt en institution som en privat virksomhed. Godkendelsen sker iht. de godkendte regler, og ind- og udskrivning foregår direkte til institutionen – den kommunale pladsanvisning er altså ikke involveret.

Se godkendelseskriterierne for private institutioner nederst på siden - vælg regler for børnepasning.

Senest opdateret:  03. Maj 2019

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her