Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Godkendelse af private pasningsordninger

Godkendelse sker ud fra en vurdering, der indeholder de fysiske rammer (inde og ude) og børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer. Godkendelsen sker ud fra hensynet om at sikre barnet - der passes - tryghed, trivsel og udvikling og sikre en forsvarlig pasning.

Hvis det er en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtigelser, godkendes efter samme kriterier, som hvis ansøger søgte om at blive ansat i den kommunale dagpleje.

Ansøgningsprocedure

Hvis man ønsker at oprette en privat pasningsordning er proceduren følgende:

1. Mail med navn, adresse og tlf.nr. sendes til Center for Børn & Læring: pladsanvisningen@guldborgsund.dk  
I mailen skal stå at man ansøger om at oprette en privat pasningsordning.

2. Ansøger vil blive kontaktet af Center for Børn & Læring, for at aftale et godkendelsesbesøg.

3. I godkendelsesbesøget deltager repræsentanter fra den kommunale dagpleje og Center for Børn & Læring.

4. Efter besøget udarbejdes en besøgsrapport, der indeholder en godkendelse eller begrundet afslag på ansøgning.

5. Ved godkendelse indhentes, efter samtykke, børneattest og oplysninger om husstanden fra familieafdelingen.

6. Eventuelle fejl og mangler omtalt i besøgsrapporten skal bringes i orden.

7. Herefter kontakter ansøger Center for Børn & Læring for endelig godkendelse.

8. Opfølgningsbesøg med endelig godkendelse.

9. Herefter kan den private pasningsordning begynde at indskrive børn og modtage tilskud fra begyndelsen af den førstkommende måned.


Sagsbehandlingen fra punkt 1 til 9 tager ca. 2 mdr. Til den tidsramme skal lægges tidsforbruget under punkt 6., der afhænger af omfanget af ændringer i de fysiske rammer og ansøgers tidsforbrug.

Hvis der ikke er indskrevet børn i pasningsordningen senest 3 måneder efter den godkendte startdato, skal der søges om ny godkendelse.

Godkendelse af private pasningsordninger sker ifølge Dagtilbudsloven § 80-81.
Senest opdateret:  23. November 2017

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her