Genveje

Guldborgsund Kommune

Rundt om pasningsmuligheder

Her får du et hurtigt overblik over de forskelige pasningsmuligheder, Guldborgsund Kommune tilbyder.

DAGPLEJEN

Dit barn skal være mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder

 • Dit barn bliver passet i et privat hjem

 • Dagplejeren har 3 til 4 børn

 • Maden er inkluderet i prisen

 • Ved sygdom og ferie vil dit barn blive tilbudt pasning hos en gæstedagpleje

 • Dagplejeren mødes med andre dagplejere og ”deres” børn i legestue hver eller hver anden uge

 • Åbningstiderne varierer fra dagpleje til dagpleje

 • En fuldtidsplads er 48 timer

 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

 • Læs mere ved at klikke på linket ”DAGPLEJEN” 

INTEGRERET DAGTILBUD

 • En institution, hvor der både er vuggestue og børnehave ”under samme tag”, så dit barn ikke behøver skifte dagtilbud, når det skifter fra at være vuggestuebarn til at blive børnehavebarn

 • Når dit barn er mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder, er dit barn vuggestuebarn

 • Når dit barn er mellem 2 år og 10 måneder til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år, er dit barn børnehavebarn

 • Dit barn er sikret en plads i institutionens børnehave, når det går i vuggestue her og bliver automatisk overflyttet fra vuggestue til børnehave

 • Normeringen er forskellige i de forskellige integrerede dagtilbud

 • Det varierer fra institution til institution, om der er madordning. Nogle institutioner har madordning for vuggestuebørnene men ikke for børnehavebørnene

 • Åbningstider er som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til 16.00. Se nærmere på den enkelte institutions hjemmeside

 • En fuldtidsplads er 51 timer

 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

 • Læs mere ved at klikke på linket ”DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER” 

BØRNEHAVE

 • En institution, der KUN har børnehavebørn; altså børn mellem 2 år og 10 måneder og frem til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år

 • Normeringen er forskellige i de forskellige børnehaver

 • Det varierer fra institution til institution, om der er madordning

 • Åbningstider er som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til 16.00. Se nærmere på den enkelte institutions hjemmeside

 • En fuldtidsplads er 51 timer

 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

 • Læs mere ved at klikke på linket ”DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER”

KOMBINATIONSTILBUD

 • Dit barn kan blive passet i et kombinationstilbud fra det er 26 uger og frem til skolestart

 • Et dagtilbud, hvor du dels får dit barn passet i et dagtilbud (institution/dagpleje), dels af en fleksibel pasningsordning

 • Du skal have et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Er du samboende, skal I begge have arbejdstider, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider

 • Dit barn skal passes mindst 10 timer i den fleksible pasningsordning

 • Du kan kombinere pasning i den fleksible pasningsordning med kommunale dagtilbud (institution/dagpleje) og private institution men IKKE med en privat pasningsordning

 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til betalingen af dagtilbuddet, men ikke til betalingen til den fleksible pasningsordning

 • Læs mere ved at klikke på linket ”KOMBINATIONSTILBUD” 

DELTIDSPLADS 30 TIMER

 • Du skal have enten barselsorlov eller forældreorlov

 • Dit barn kan være indmeldt i en deltidsplads fra det er 26 uger og frem til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år

 • Du har mulighed for at søge om en deltidsplads i kommunale institutioner, kommunale dagpleje og private institutioner

 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

 • Læs mere ved at klikke på linket ”DELTIDSPLADS 30 TIMER” 

PRIVATE INSTITUTIONER

 • Der er 7 private institutioner i Guldborgsund Kommune

 • Vuggestue-/børnehavealderen samt skolealderen følger Guldborgsund Kommunes

 • Normeringen er forskellige i de forskellige private institutioner

 • Guldborgsund Kommune giver driftstilskud til pladsen

 • De private institutioner bestemmer selv deres pris for børnepasning – prisen vil typisk følge prisen for pasning i en kommunal daginstitution

 • Du søger om plads og udmelder direkte i den private institution

 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

 • Læs mere ved at klikke på linket ”PRIVATE INSTITUTIONER” 

PRIVATE PASNINGSORDNINGER

 • Der er 12 private pasningsordninger i Guldborgsund Kommune

 • De 4 er ”store” private pasningsordninger, hvor det er et par, der passer op til 10 børn

 • De private pasningsordninger har mellem 5 og 10 børn

 • Guldborgsund Kommune giver et tilskud svarende til 75% af de dokumenterede forældreudgifter

 • Du søger om plads og udmelder direkte hos den private pasningsordning

 • Dit barn skal være opskrevet til et kommunalt dagtilbud for, du kan få tilskud

 • De private pasningsordninger bestemmer selv deres pris for børnepasning

 • Du kan IKKE bevilges økonomisk fripladstilskud

 • Læs mere ved at klikke på linket ”PRIVATE PASNINGSORDNINGER”

PASNING AF EGNE BØRN

 • Tilskuddet omfatter børn fra 24 uger til 2 år og 9 måneder

 • Tilskudsperioden er minimum 8 uger og maximalt 1 år

 • Dit barn skal være skrevet op til et kommunalt dagtilbud

 • Tilskuddet følger det maksimale beløb

 • Du må IKKE have anden indkomst

 • Du skal have opholdt dig i ”Riget” i 7 ud af de senest 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne)

 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst

 • Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre

 • Læs mere ved at klikke på linket ”PASNING AF EGNE BØRN”

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER

DAGPLEJEN

PRIVATE PASNINGSORDNINGER

PRIVATE DAGTILBUD

PASNING
AF EGNE BØRN

KOMBINATIONSTILBUD

DELTIDSPLADSER
30 TIMER

PRISER

TILSKUD

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her