Genveje

Guldborgsund Kommune

Specialtilbud

Du kan i samarbejde med dit barns dagtilbud få støtte til dit barn, hvis det har særlige behov.
Du kan også kontakte specialteamet i Center & Børn og Læring for yderligere information.

SPECIALTILBUD

Nogle børn i dagplejen og i institutionerne har behov for særlig støtte – gående lige fra lidt ekstra opmærksomhed til et helt specielt tilbud. Dette søger vi at tilgodese på følgende vis:

  • Sproglig stimulering og motorik – Der tilbydes særligt tilrettelagte sprogaktiviteter i små grupper for børn, hvis sproglige formåen ikke svarer til barnets alder. Hvis barnets motoriske udvikling ikke er alderssvarende, kan der gives råd og vejledning til personalet i den institution, hvor barnet er indskrevet.

  • Særlig støtte til fremmedsprogede børn – Børn af fremmedsprogede forældre får et helt specielt tilrettelagt tilbud, hvis de har behov herfor. Det drejer sig primært om børn fra familier, hvor man ikke taler dansk i hjemmet.

  • Særlig støtte – Der kan ydes støtte til børn, der har særlige sociale problemer (eksempelvis autisme eller børn født med alkoholskade), eller som har et fysisk handicap. Ved at yde denne støtte kan barnet indskrives i en ”normalgruppe” i børnehaven og herved profitere af samværet med de børn uden støttebehov – og ”normalgruppen” lærer samtidig, at der er børn, der skal tages særligt hensyn til.

SÆRLIGT TILRETTELAGT TILBUD

  • Minigrupper – Nogle børn har så store støttebehov pga. adfærd eller handicap, at de bliver indskrevet i én af de 4 minigrupper, der er oprettet. For øjeblikket er der minigrupper i Møllegården i Nørre Alslev, Krummerne i Sakskøbing, Kaninbjerget og Den Røde Skole i Sundby.

  • Specialbørnehaven "Solsikken" – De børn, der har betydelige handicaps (eksempelvis autisme, Downs Syndrom, spastisk lammelse, eller ikke har noget sprog), kan indskrives i Solsikken. Ud over det særligt tilrettelagte dagtilbud (jf. Minigrupperne) modtager børnene også behandling efter en individuelt tilrettelagt plan, og forældrene har mulighed for at få råd og vejledning fra institutionen, så hverdagen uden for institutionen kan blive så nem som muligt!

SIDENS LINKS

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

BEHANDLINGSMÆSSIGT FRIPLADSTILSKUD

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

PRISER

 

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her