Genveje

Guldborgsund Kommune

Sprogvurdering

Alle børn som er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, vurderes med Rambølls sprogvurderingsmateriale. Dette gælder for børnehavebørn i alderen omkring 3 år og igen, når de er 5 år.

FORMÅL

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering er at understøtte børns sproglige og kommunikative udvikling. Det er vigtigt, for at de kan opnå et alderssvarende sprog og kommunikative kompetencer som en del af at trives og udvikles sig her og nu og på sigt.

Sprogvurderingen skal anvendes til at identificere sproglige udfordringer og ressourcer. Den skal bidrage til, at sprogstimuleringen i dagtilbuddet tilrettelægges, så der tages afsæt i det enkelte barns forudsætninger og behov. 

SPROGVURDERING FOR BØRN UDEN FOR DAGTILBUD

Efter Dagtilbudslovens § 11, stk. 2, stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes.

Hvis dit barn ikke er indmeldt i et dagtilbud, vil du blive kontaktet af Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) i forhold til sprogvurderingen. Dette sker automatisk.

Sprogvurderingen af dit barn foregår i det dagtilbud, der ligger nærmest din bopæl.

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her