Genveje

Guldborgsund Kommune

Tilbud

Tilbud til dit barns indmeldelse i dagtilbud sendes til din e-boks.

Hvis du ikke accepterer tilbuddet inden 8 dage, skal du skrive dit barn op på ny på Digital Pladsanvisning.

NÅR DU FÅR ET TILBUD

Mindst 2 måneder før dit barn skal starte i et dagtilbud, vil du modtage et tilbud i din e-boks/Digital Pladsanvisning.

Hvis du ønsker den tilbudte plads, skal du acceptere tilbuddet på Digital Pladsanvisning.
Du modtager derefter et indmeldelsesbrev.

Hvis dit barn skal starte i en institution, er du velkommen til at kontakte institutionen og aftale et besøg, før dit barn skal starte.

Hvis dit barn skal starte i en dagpleje, er der ikke mulighed for at besøge dagplejen, før du har accepteret tilbuddet.
Du vil modtage et indskrivningsbrev fra dagplejekontoret med en dato for, hvornår du kan komme og møde din dagplejer.

Hvis du afviser den tilbudte plads, vil alle dine ønsker blive slettet, og du skal opskrive dit barn igen på Digital Pladsanvisning. Du vil få en ny opskrivningsdato og en ny garantidato.

Hvis du ikke accepterer den tilbudte plads inden for den frist, der står i tilbudsbrevet, vil pladsen blive tilbudt til et andet barn, og alle dine ønsker vil blive slettet. Du skal derfor ind på Digital Pladsanvisning og opskrive dit barn på ny. Du vil få en ny opskrivningsdato og en ny garantidato.

Hvis du modtager et tilbud til fx institution A, men har et ønske om at dit barn skal gå i institution B, kan du acceptere indmeldelsen i institution A og så skrive en kommentar om, at du ønsker overflytning, når der bliver plads i institution B.
Du vil så modtage et tilbud om overflytning fra institution A til institution B, når der bliver plads.
Du er ikke forpligtet til at acceptere tilbud om overflytning, hvis dit barn fx er glad for at gå i institution A. 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER

DAGPLEJEN

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her