Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Plejefamilier

Som plejefamilie kan du gøre en stor forskel ved at give et barn tryghed og omsorg i familiære rammer.

Vi har brug for familier, der vil åbne deres hjem og familie for et barn eller en ung, som har brug for en tryg base et andet sted end hos de biologiske forældre.

Behovet kan være en plejefamilie på fuld tid eller en aflastningsfamilie, hvor barnet tilbringer nogle weekender og/eller ferier. Fælles for pleje- og aflastningsfamilier er, at de har overskud og hjerterum til at tage sig af og støtte et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre. Det kan være både givende og krævende at være plejefamilie, og derfor er det også aflønnet.

Der er forskellige grunde til, at et barn har brug for at blive anbragt uden for hjemmet. Det kan være, at forældrene ikke har den nødvendige forældrekompetence, er psykisk eller fysisk syge, er misbrugere eller af helt andre grunde ikke kan klare forældreopgaven i kortere eller længere tid.

Baggrunden kan også være, at barnet har følelsesmæssige og/eller sociale problemer, adfærds- eller udviklingsmæssige vanskeligheder eller har et handicap, der medfører behov for et pusterum til forældre eller barn.

Vi har samlet de vigtigste informationer og regler til og om plejefamilier her:

 

Senest opdateret:  29. September 2016

Kontakt
Center for
Familie & Forebyggelse 

Team Anbringelse & Hjemgivelse
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: tilsyn-boern-unge@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.


Kontakt konsulenterne i Team Anbringelse & Hjemgivelse