Genveje

Guldborgsund Kommune

Fultidsplejefamilie

Som fuldtidsplejefamilie skal I skabe en tryg base, hvor plejebarnet kan etablere nære og stabile relationer til jer.

Der er mange forskellige grunde til, at et barn ikke kan bo sammen med sine biologiske forældre. Børns behov og udfordringer er  forskellige. Nogle børn har alene brug for tryghed og stabile rammer, mens andre har oplevet svigt og levet under belastede forhold, og har derfor brug for omsorg og støtte i langt højere grad.

Hele familien skal altså være indstillet på at være der for plejebarnet, og det er en forpligtende opgave og en stor beslutning, der kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

Som regel er der formuleret et eller flere mål med anbringelsen, eksempelvis at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. Plejefamilien skal ikke nødvendigvis kunne påtage sig alle opgaverne selv, ofte er opholdet i plejefamilien koblet med professionel hjælp fra lærere, pædagoger, læger og andre.

Nogle gange bliver barnet boende hos plejefamilien resten af sin barndom og ungdom, andre gange er det for en kortere periode.

Senest opdateret:  27. Januar 2016

Kontakt
Center for
Familie & Forebyggelse 

Team Anbringelse & Hjemgivelse
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: tilsyn-boern-unge@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.


Kontakt konsulenterne i Team Anbringelse & Hjemgivelse