Genveje

Guldborgsund Kommune

Hvad kræver det at blive plejefamilie

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller andre specifikke evner at blive godkendt som plejefamilie.

Det skyldes blandt andet, at de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Men der er alligevel nogle retningslinjer.
De fem regionale socialtilsyn, der godkender plejefamilier, foretager godkendelsen ud fra en fælles kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Modellen tager udgangspunkt i syv forskellige temaer, og skal blandt andet sikre, at plejefamilien kan støtte plejebarnets skolegang og sociale relationer – ikke mindst til den biologiske familie.

Socialstyrelsens kvalitetsmodel dækker 7 områder, hvor plejefamilien skal kunne støtte barnets udvikling:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Mål, metoder og resultater
 • Familiestruktur og familiedynamik
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer

Derudover er der en række generelle krav, som skal være opfyldt for at blive godkendt som plejefamilie:

 • Der bør minimum være 25 års og maksimum 45 års forskel på det anbragte barn og plejeforældrene.
 • Plejeforældrene skal have boet sammen i mindst 3 år.
 • Enlige kan blive godkendt til særlige opgaver, f.eks. aflastning.
 • Der må ikke være hjemmeboende børn under 3 år.
 • Der bør være minimum 3 års forskel på plejebarnet og hjemmeboende børn.
 • Der skal være et møbleret værelse til rådighed for plejebarnet.
 • Plejefamilien skal gennemgå et obligatorisk grundkursus.

Hvis I vil vide mere om det at være plejefamilie eller starte ansøgningsproceduren, skal I kontakte www.socialtilsynost.dk, der gennemfører godkendelsesforløbet.

Senest opdateret:  27. Januar 2016

Kontakt
Center for
Familie & Forebyggelse 

Team Anbringelse & Hjemgivelse
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: tilsyn-boern-unge@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.


Kontakt konsulenterne i Team Anbringelse & Hjemgivelse