Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Magtanvendelse

Hvis det har været nødvendigt at anvende magt i plejefamilien, skal sagsbehandleren underrettes

Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt overfor plejebarnet. Det gælder både nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge).

Hvis du i en konfliktsituation har anvendt magt overfor plejebarnet, skal du straks orientere sagsbehandleren og din familieplejekonsulent.

Senest opdateret:  27. Januar 2016

Kontakt
Center for
Familie & Forebyggelse 

Team Anbringelse & Hjemgivelse
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: tilsyn-boern-unge@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.


Kontakt konsulenterne i Team Anbringelse & Hjemgivelse