Genveje

Guldborgsund Kommune

Forældre

SSP - voksne

Hvad kan du bruge os til?

Som forældre har du mulighed for at henvende dig til os. Det kan være i forbindelse med at du har problemer i forhold til din teenager, har spørgsmål omkring alkohol, hash og andre stoffer eller brug for et godt råd.
 
Det kan godt være, at vi ikke er de rette til at løse den eventuelle problematik - men så kender vi den fagperson, du skal i kontakt med og kan hjælpe med formidlingen dertil.
 
Din henvendelse kan også være af mere generel karakter fx i forhold til at få råd og vejledning til at sikre et godt forældresamarbejde i dit barns klasse.

Hvordan får du fat i os?

Du er velkommen til at kontakte os pr. SMS, mail eller telefonisk. Du kan se, hvem vi er her til højre.

Forældreaftaler

Her er nogle eksempler på forældreaftaler fra forskellige klassetrin.

Forældrenetværk hvorfor, hvor meget og hvordan?

Eksempel på forældreaftale 0. klasse

Eksempel på forældreaftale 2. klasse

Eksempel på forældreaftale 6. klasse

Eksempel på forældreaftale 8. klasse

Eksempel på forældreaftale

Du finder andre gode råd til forældresamarbejde på www.foraeldrefiduser.dk

Rusmiddelguide for forældre

Mange forældre frygter, at deres børn skal komme ud i et misbrug af rusmidler og tænker derfor over, hvad de vil gøre, hvis situationen skulle opstå.

Her i Danmark er der nærmest tradition for, at man på et tidspunkt i sin ungdom begynder at eksperimentere med legale rusmidler. Alt afhængig af, hvor og med hvem de unge færdes, er der også forskel på, hvilke rusmidler de kommer i kontakt med.

De unge eksperimenterer, og kan de lide samværet og virkningen, kan det stille og roligt udvikle sig til et forbrug, også af illegale stoffer, uden at de selv ser problemer heri.

Det er derfor vigtigt, at man som forældre har lidt viden om rusmidlerne og at man kan og tør handle på en mistanke om et begyndende misbrug hos sine børn.

Guiden er tænkt som et opslagshæfte, hvor forældre kan få viden om unge og rusmidler. Hæftet giver faktaoplysninger om de euforiserende stoffer og deres virkninger samt handleanvisninger på, hvad man kan stille op, hvis man står med en potentielt påvirket person.

Læs hæftet som PDF ved at klikke på forsiden:
Forside af pjece

Senest opdateret:  08. Maj 2018

Guldborgsund SSP

Kontakt

Guldborgsund SSP

Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster
Mail ssp@guldborgsund.dk

Kontaktpersoner:


May Hansen
SSP-konsulent
Mobil 25 18 02 73
Mail: mayh@guldborgsund.dk


Charlotte Krarup-Jensen
SSP-konsulent
Mobil 25 18 02 76
Mail: ckra@guldborgsund.dk

SSP-konsulent
Jens Tang Holbek

SSP-konsulent
exit-koordinator, SSP+
Mobil 25 18 02 75
Mail: jtho@guldborgsund.dk

Bjarne Pilborg
Politiets SSP-koordinator
Telefon 41 32 87 83 
Mail: bpi001@politi.dk