Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Indsatser

I SSP arbejder vi med 3 former for forebyggelse

Den generelle indsats: Bred indsats over for alle børn og unge, uanset om de har vist tegn på risikoadfærd eller ej. Ligeledes generel forebyggende indsats via undervisning, information, oplysning overfor børn, unge, forældre og samarbejdspartnere.

Den specifikke indsats: Hjælper børn og unge, der må anses for at være i større fare for at blive kriminelle. Denne indsats anvendes over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven.

Den individorienterede indsats: Rettet mod den lille gruppe af børn og unge, som har udviklet et kriminelt handlemønster. Indsatsen er individuel, og skal forebygge, at de unge begår ny kriminalitet.

(Kilde "Indsatsen mod ungdomskriminalitet" - Justitsministeriet, Betænkning nr. 1508).
 
I SSP samarbejdet vægtes den generelle forebyggelse højt, herunder indsatser målrettet den generelle forebyggelse med fokus på samarbejde med kommunens skoler. Forskning viser, at kriminalitetsrisikoen er størst i forhold til de børn og unge, der ikke er glade for at gå i skole.
”Hvordan de unge har det, med at gå i skole, har en stærk, konsistens og selvstændig sammenhæng med, hvor lovlydige de er. Jo bedre de unge synes om at gå i skole, desto større lovlydighed. Et godt skoleforhold mindsker risikoen for alvorlig og hyppig kriminalitet og øger sandsynligheden for, at unge helt afholder sig fra tyveri, hærværk, vold m.v”

(Balvig: Lovlydig Ungdom 2011).

Vi har en vidensbaseret tilgang til de indsatser der iværksættes.

Senest opdateret:  03. Maj 2018

Guldborgsund SSP

Kontakt

Guldborgsund SSP

Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster
Mail ssp@guldborgsund.dk

Kontaktpersoner:

SSP-konsulent
May Hansen
SSP-konsulent
Telefon 25 18 02 73 / 25 18 02 76
Mail mayh@guldborgsund.dk

SSP-konsulent
Jens Tang Holbek

SSP-konsulent
exit-koordinator, SSP+
Telefon 25 18 02 75
Mail jtho@guldborgsund.dk

Bent Jacobsen
Politiets SSP-koordinator
Telefon 41 62 51 51
Mail BJA003@politi.dk