Genveje

Guldborgsund Kommune

Samarbejdspartnere

SSP - samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere og lokale netværksgrupper

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialområdet i kommunen og politiet.
 
I Guldborgsund Kommune er der oprettet 6 lokalt forankrede SSP-netværksgrupper og en SSP+ netværksgruppe. Formålet med disse er, at opbygge et stærkt netværk af aktører i hvert lokalområde i kommunen. SSP-netværksgrupperne skal blive en kendt og brugbar kriminalitetsforebyggende enhed i lokalområdet.
SSP-netværkene skal bruges til at opfange og forebygge risikoadfærd og udviklingstendenser i kriminaliteten blandt børn og unge og gøre det lettere at handle hurtigt. Dens aktiviteter skal befinde sig på stadiet inden en underretning.
Netværkene er primært bygget op omkring skolerne og ungdomsklubbernes placering i kommunen. I netværksgrupperne er der repræsentanter fra ungdomsskolen, ungdomsklubberne, skolerne, familieafdelingen, politiet, SFO2 og SSP-konsulenterne - med mulighed for at indkalde andre relevante faggrupper.

SSP-Konsulenterne kan kontaktes af alle, som måtte have behov for råd og vejledning og/eller sparring i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

SSP+ netværket vedrører unge over folkeskolealderen med repræsentanter fra de relevante uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere.

Actioncards

Actioncard ved bekymring for unge som udviser interesse for destruktive subkulturer.

Særlig indsats 5. klasse og årshjul

Herunder kan du finde relevant information omkring undervisningen "Kender du de andre?" på 5. klassetrin.

Lærer information omkring "Kender du de andre?"

Forældre invitation omkring "Kender du de andre?"

Senest opdateret:  13. August 2019

Guldborgsund SSP

Kontakt

Guldborgsund SSP

Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster
Mail ssp@guldborgsund.dk

Kontaktpersoner:


May Hansen
SSP-konsulent
Mobil 25 18 02 73
Mail: mayh@guldborgsund.dk


Charlotte Krarup-Jensen
SSP-konsulent
Mobil 25 18 02 76
Mail: ckra@guldborgsund.dk

SSP-konsulent
Jens Tang Holbek

SSP-konsulent
exit-koordinator, SSP+
Mobil 25 18 02 75
Mail: jtho@guldborgsund.dk

Bjarne Pilborg
Politiets SSP-koordinator
Telefon 41 32 87 83 
Mail: bpi001@politi.dk