Genveje

Guldborgsund Kommune

Sorggrupper for børn og unge

Professionelle sorggrupper for børn og unge, som har udviklet kompliceret sorg, efter tabet af en forælder

Sorggrupperne er et tilbud til børn og unge i Guldborgsund Kommune, som har mistet en forælder, og som har udviklet kompliceret sorg eller er i risiko for at udvikle kompliceret sorg.
Sorggrupperne varetages af uddannede psykologer.

Tilbuddet består af nogle individuelle samtaler efterfulgt af en sorggruppe, som strækker sig over ti gange. Der vil være op til otte børn og unge i gruppen. Gruppen er sat sammen, så deltagerne aldersmæssigt passer sammen. Ved forløbets opstart inviteres der til et forældremøde, hvor den voksne omkring barnet kan lære mere om sorg hos børn og unge.

Forældrene skal selv kontakte Psykologisk Pædagogisk Center, som står for visiteringen til tilbuddet. Professionelle er velkomne til at forhøre sig om tilbuddet. Tilbuddet er gratis.

Forskning

Projektet er et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og organisationen Børn, Unge & Sorg. En forskningsgruppe fra Aalborg Universitet (Center for Developmental & Applied Psychology) evaluerer projektet sammen med Børn, Unge & Sorg gennem spørgeskemaer, lydfiler og interviews.
Guldborgsund kommune skal være med til at teste den sorgbehandling, som er udviklet gennem mange år i organisationen Børn, Unge & Sorg. For derved at kunne tilbyde den bedste behandling til børn og unge der har udviklet kompliceret sorg efter tabet af en forælder. Du kan læse mere om projektet på Børn, Unge & Sorgs hjemmeside - klik her.

Hvad er kompliceret sorg?

At miste en forælder, mens man er barn eller ung, vil altid være en lidelsesfuld oplevelse.  De fleste klarer sig igennem sorgen med hjælp fra familie, venner og netværk. En mindre del vil dog være i risikogruppen for at udvikle kompliceret sorg eller udvikler kompliceret sorg, som kræver professionel psykologisk behandling.

Når psykologerne vurderer, om et barn eller en ung har brug for behandling, ser de på barnets reaktioner på tabet og barnets trivsel i hverdagen bl.a. ud fra følgende parametre:

Intensitet

  • Hvis sorgreaktionerne er vedvarende intense og så gennemgribende, at de vanskeliggør en reetablering i hverdagen efter tabet, kan det tyde på en kompliceret sorg.
    Eksempel: Børn/unge kan have svært ved at magte skolen eller samvær med kammerater i tiden lige efter tabet, men hvis dette fortsætter, og et barn/en ung måneder efter tabet ikke vil i skole eller har trukket sig helt fra socialt samvær med jævnaldrende, peger det på et behov for professionel hjælp til familien.

Varighed

  • Hvis intense sorgreaktioner varer ved ud over fire måneder efter tabet, kan det tyde på en kompliceret sorg.
    Eksempel: Det er almindeligt, at børn i tiden lige efter tabet jævnligt bliver kede af det eller vrede og kan have svært ved at falde i søvn om aftenen. Hvis barnet/den unge fire måneder efter tabet flere gange om ugen oplever at være ked af det/vred og at have svært ved at falde i søvn, kan det tyde på en kompliceret sorg. 

Kontakt

Det kan være svært at vurdere, om et barn eller en ung har behov for professionel behandling til at bearbejde sin sorg. Vi opfordrer derfor forældre og professionelle, som er i tvivl, om at kontakte Psykologisk Pædagogisk Center med henblik på at få hjælp til at vurdere barnets/den unges behov for professionel hjælp.

Senest opdateret:  13. November 2017

Kontakt

Psykologisk Pædagogisk Center
Niels Hemmingsensvej 4 A
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 29 50