Genveje

Guldborgsund Kommune

Flytning og adresse

Det Centrale Personregister (CPR)

Alle personer, der bor i Danmark, er registreret i et samlet register, CPR-registret

#SB#

Information om bødeforlæg

Hvornår udsteder Guldborgsund Kommune et bødeforlæg?

Hvis du efter CPR- loven:

Ikke melder din flytning rettidig Kr. 600

Ikke anmelder en opgivet flytning Kr. 600

Afgiver forkerte oplysninger om din flytning Kr. 3000 1. gang / 5000 ved gentagelse

Undlader at give ønskede oplysninger Kr. 3000 1. gang / 5000 ved gentagelse

Giver urigtige oplysninger Kr. 3000 1. gang / 5000 ved gentagelse

Du kan læse bestemmelserne i CPR- lovens § 57 og 58, som du kan finde på retsinformation.dk

Hvornår skal du melde din flytning?

Senest 5 dage efter flytningen, jf. CPR-lovens §12, stk. 1, 1. punkt. Du kan melde din flytning op til 28 dage før du flytter.

Du får et bødeforlæg, hvis du melder din flytning mere end 14 dage efter, at du er flyttet.

Hvad er et bødeforlæg?

Et bødeforlæg er et tilbud om at få en sag om en lovovertrædelse hurtigt afklaret uden, at politiet eller domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse. Et bødeforlæg er et tilbud om at få en sag om en lovovertrædelse hurtigt afklaret uden, at politiet eller domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse.

Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som det offentlige kan udstede, når de konstaterer en lovovertrædelse, eksempelvis en for sent anmeldt flytning.

Hvis du modtager et bødeforlæg fra Guldborgsund Kommunes Folkeregister, skyldes det, at du har overtrådt CPR-loven ved at anmelde din flytning for sent, ikke melde flytning eller give urigtige oplysninger.

Hvis du betaler bødeforlægget

Når der udstedes et bødeforlæg, oprettes der samtidig en sag om lovovertrædelsen i vores system. Bliver bødeforlægget betalt, vil sagen ikke blive sendt til politiet, men i stedet blive afsluttet hos Guldborgsund Kommune.

Når der udstedes et bødeforlæg, oprettes der samtidig en sag om lovovertrædelsen i vores system. Bliver bødeforlægget betalt, vil sagen ikke blive sendt til politiet, men i stedet blive afsluttet hos Guldborgsund Kommune.

Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang

Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang og dermed ønsker en afdragsordning, kan du kontakte Folkeregistret i Guldborgsund Kommune på tlf.: 54 73 10 00.

Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang og dermed ønsker en afdragsordning, kan du kontakte Folkeregistret i Guldborgsund Kommune på tlf.: 54 73 10 00.

 

Hvis du ikke betaler bødeforlægget

Betaler du ikke bødeforlægget, sendes sagen til politiet til videre retslig behandling. Guldborgsund Kommune er ikke bemyndiget til at inddrive bødeforlægget. Det er derimod politiet eller anklagemyndigheden, som vil foretage den endelige vurdering og behandling af din sag.

Betaler du ikke bødeforlægget, sendes sagen til politiet til videre retslig behandling. Guldborgsund Kommune er ikke bemyndiget til at inddrive bødeforlægget. Det er derimod politiet eller anklagemyndigheden, som vil foretage den endelige vurdering og behandling af din sag.

Hvis du ikke reagerer på bødeforlægget, vil du modtage 2 påmindelser, inden sagen overdrages til politiet. En påmindelse er en erindring om at betale bødeforlægget.

Hvad sker der efter oversendelse til politiet?

Du får et brev fra Guldborgsund Kommune, når bøden sendes til politiet. Spørgsmål til bødeforlægget skal herefter sendes til politiet. Når bøden er sendt videre til politiet, kan du ikke længere betale bødeforlægget til Guldborgsund Kommune. Du får et brev fra Guldborgsund Kommune, når bøden sendes til politiet. Spørgsmål til bødeforlægget skal herefter sendes til politiet. Når bøden er sendt videre til politiet, kan du ikke længere betale bødeforlægget til Guldborgsund Kommune.

Hvis du er uenig

Hvis du har dokumentation for en senere flyttedato eller andre supplerende oplysninger, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes Folkeregister, som herefter tager stilling til, om der er grundlag for at annullere bødeforlægget.

Hvis du har dokumentation for en senere flyttedato eller andre supplerende oplysninger, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes Folkeregister, som herefter tager stilling til, om der er grundlag for at annullere bødeforlægget.

Dokumentation for en senere flyttedato kan eksempelvis være kvittering for leje af flyttebil eller en underskreven erklæring fra din udlejer om, at du først er flyttet på et senere tidspunkt. Er din dokumentation tilstrækkelig, vil din flyttedato blive ændret i CPR, og bødeforlægget vil blive slettet.

Du skal være opmærksom på, at en ændring af din flyttedato i CPR kan have betydning for udbetalingen af offentlige ydelser.

Hvis du ønsker, at sagen overdrages til politiet til videre retslig behandling, skal du oplyse dette til Guldborgsund Kommunes Folkeregister.

Et bødeforlæg er ikke en afgørelse, og du kan derfor ikke klage over bødeforlægget til en anden forvaltningsmyndighed.

Hvorfor gives der bøder?

Baggrunden for at give bøder er bl.a., at man skal kunne have tillid til det, som fremgår af CPR. Mange offentlige ydelser afhænger af adresseregistreringen, og det kan være til stor gene for andre, hvis en person anmelder en flytning for sent, fordi det kan have økonomiske konsekvenser.

Baggrunden for at give bøder er bl.a., at man skal kunne have tillid til det, som fremgår af CPR. Mange offentlige ydelser afhænger af adresseregistreringen, og det kan være til stor gene for andre, hvis en person anmelder en flytning for sent, fordi det kan have økonomiske konsekvenser.

Hvis en person eksempelvis ikke melder sin flytning fra en lejlighed, som en anden person, der modtager boligstøtte, flytter ind i, vil den nye lejer komme i økonomisk klemme, fordi boligstøtten er afhængig af alle med bopæl på adressen.

 

Senest opdateret:  21. September 2017

Adresser

Se vores kort

Se vores kort over kommunen - de indeholder masser af information.
Kontakt

Borgerservice
Kongensgade 43
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 10 00

Klik her og se vores åbningstider og telefontider 

Kontakt Borgerservice via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, personnummer med mere.
Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Borgerservice på borger.dk 

Send en mail 
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du skrive og sende en almindelig mail til borgerservice@guldborgsund.dk