Genveje

Guldborgsund Kommune

Byggegrunde

Vi har attraktive byggegrunde til salg i hele kommunen.

De grunde som er til salg lige nu, kan ses på kortet herunder med røde cirkler omkring. Klik på kortet for at se det i stor størrelse og zoom ind for at se de enkelte udstykninger og grunde med priser. 


Klik her for at se kortet i stor størrelse

Du finder links til brochurer med priser, tilslutningsafgifter, grundstørrelse mv. over de enkelte udstykninger sådan:

  • Gå ind på det store kort – brug linket herover.
  • Zoom ind på den ønskede udstykning.
  • Vælg ikonet (pil og spørgsmålstegn) øverst i venstre hjørne i kortets værktøjslinje.
  • Klik på den ønskede grund.

Generelle salgsbetingelser
De endelige betingelser for handlen vil fremgå af købsaftalen (som udarbejdes af Guldborgsund Kommune), men følgende vil generelt være betingelser for køb af byggegrunde.

I de fleste udstykninger er der lavet geotekniske undersøgelser med en boring pr. grund, som kan rekvireres ved kontakt til kommunen.

Grundene sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt kommunen og evt. tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Der er byggepligt på grundene indenfor 2 år. Ubebyggede grunde må kun videresælges med kommunens godkendelse af salgspris.
Guldborgsund Kommune sørger for udarbejdelse af købsaftale.

Handlen er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015).

Køber skal betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde og udarbejdelse af eventuel refusionsopgørelse. Køber opfordres til at kontakte en advokat for at høre nærmere om omkostningerne hertil.

Køber er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen.

Selvom grundene er udbudt til fast pris, er kommunen er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris, og tilbudsgiver (køber) er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse.

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Se vores kontaktoplysninger til højre på denne side.

Købstilbud skal afgives skriftligt og gerne pr. mail.

Grunde efter nedrivning
Vi har også et antal grunde til salg, som vi har købt med henblik på nedrivning og efterfølgende salg. Enkelte af disse grunde kan bebygges igen efterfølgende. En oversigt over alle grundene finder du her.

Senest opdateret:  04. Oktober 2019

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail kommunen@guldborgsund.dk

Susanne Carlsson
Telefon +45 54 73 19 64
Mobil +45 25 18 04 15
Mail scarl@guldborgsund.dk

Steen Andersen
Telefon +45 54 73 19 70
Mobil +45 25 18 03 96
Mail stan@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider.