Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Grunde efter nedrivning

Vi har del i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i landdistrikterne og i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Derfor opkøber vi dårlige ejendomme på tvangsauktion og i fri handel, nedriver dem og sætter de tomme grunde til salg.

Se på kortet hvilke ejendomme der er til salg i øjeblikket:

 

Klik her for at se kortet i stor størrelse.

Klik her for at se en liste over de ejendomme, der er på kortet.

Du skal være opmærksom på, at

I forbindelse med nedrivning af ejendommene vil alle forsyningsledninger blive sløjfet, herunder el, vand, varme og kloak.

De tomme grunde må som udgangspunkt ikke bebygges efterfølgende.

Afhængig af grundenes beliggenhed er der dog mulighed for at de igen kan bebygges. 

Hvordan køber jeg en af grundene?
Er grunden under 5.000 m2, udbydes den til en fast pris på 10 kr./m2. Beløbet er som udgangspunkt uden moms, men kan grunden bebygges igen jfr. Planloven, vil der blive pålagt 25% moms på købesummen, jfr. gældende skatteregler. Dette fremgår af listen over ejendommene.

Er grunden over 5.000 m2 udbydes den til en minimumspris på 10 kr/m2, og køber skal indsende et købstilbud til os, gerne via email.

Købstilbuddet skal indeholde en fast kontantpris samt en beskrivelse af, hvordan køber påtænker at anvende grunden.

Vi sørger for udarbejdelse af købsaftale.

Køber skal selv sørge for
  1. Udarbejdelse af elektronisk skøde og tinglysning heraf samt eventuel refusionsopgørelse via egen rådgiver.
  2. Alternativt at lade grunden arealoverføre til købers nuværende matrikel/ejendom ved en landinspektør. Køber afholder selv førnævnte udgifter hertil.

Yderligere information
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

 

Senest opdateret:  15. Marts 2019

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail kommunen@guldborgsund.dk

Susanne Carlsson
Telefon +45 54 73 19 64
Mobil +45 25 18 04 15
Mail scarl@guldborgsund.dk

Steen Andersen
Telefon +45 54 73 19 70
Mobil +45 25 18 03 96
Mail stan@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider.