Genveje

Guldborgsund Kommune

Helårsbeboelse i sommerhus

Du må bo i dit sommerhus om sommeren (1. marts - 31. oktober), mens der gælder andre regler resten af året.

Hvornår må du bo i sommerhus hele året?

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder et af disse krav:

  • Du har ejet dit sommerhus i et år og er folkepensionist, førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller over 60 år og gået på pension.
  • Du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde.
  • Du har fået dispensation af den kommune, sommerhuset er beliggende i.
Skal du søge kommunen om tilladelse?
Hvis du opfylder et af kravene for helårsbeboelse, skal du ikke søge os om at bruge dit sommerhus som helårsbolig.

Du er derfor selv ansvarlig for at vurdere, om forfatningen på sommerhuset gør det egnet til helårsbeboelse. Det gælder for eksempel i forhold til husets sundhed og sikkerhed.

Det betyder også, at du ikke har ret til erstatning, hvis sommerhuset på et senere tidspunkt erklæres uegnet til helårsbeboelse.

Hvem kan få dispensation?

Hvis du ikke opfylder betingelserne herover, kan vi i særlige tilfælde give dig tilladelse til at bo i dit sommerhus hele året. Det gælder for:

  • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og andre virksomheder, når det er nødvendigt for virksomhedens drift.
  • Personer, der fejlagtigt har fået oplyst af kommunen, at de kunne bo lovligt i sommerhuset hele året, da de købte ejendommen.
  • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan få en rimelig tilværelse i sommerhuset.
Hvordan søger jeg om dispensation?

Hvis du vil ansøge om dispensation, skal du gøre det til via brevpost eller e-mail. Se vores kontaktoplysninger i menuen til højre på denne side.

Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysning om ejerforhold, ejendommens beliggenhed samt en begrundelse for ansøgningen.

Hvis ansøgningen er på baggrund af alvorlig sygdom og invaliditet, skal ansøgningen udover disse punkter også indeholde en lægeerklæring fra egen læge.

Mere information
Du kan få mere information om helårsbeboelse i sommerhus på borger.dk og hos Boligejer - og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

 

 

Senest opdateret:  13. Maj 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.