Genveje

Guldborgsund Kommune

Landzonetilladelse

Inden du udstykker, opfører ny bebyggelse eller ændrer i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, skal du have tilladelse fra os.

Hvordan gør jeg?
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du finder her.

Hvor lang tid tager det?
Hvis dit byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal du påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt. Så skal vi nemlig foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i kommunenyt, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse.

Reglerne om landzone findes i Planlovens kapitel 7, § 35-38. Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid. Eksempelvis Lov om Naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje mm.

Såfremt der er tale om etablering af vandhuller,  indretning af erhverv i eksisterende bygninger og genopførelse af hus vil sagsbehandlingstiden være cirka 3 måneder.

Du kan se Guldborgsund Kommunes landzoneadministrationsgrundlag her.

Senest opdateret:  03. December 2018

Klagevejledning
Klagevejledning

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.