Genveje

Guldborgsund Kommune

Bevaringsværdige bygninger

Hvis du ønsker at nedrive en bevaringsværdig bygning, skal du være opmærksom på at der vil være en sagsbehandlingstid på cirka 4 måneder.

Når vi modtager din ansøgning om nedrivning sendes der en høring til:

  • Danmarks Naturfrednings Forening
  • Kulturmindeforeningen Nykøbing F v/Anita Ulrik Sørensen
  • Museum Lolland-Falster
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
  • Guldborgsund Bevarings Fond
  • Bygninger i Nysted området:Nysted Bevaringsforening
  • Bygninger i Kulturmiljø: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø & Plan
  • Hvis der er tale om offentlige og fredede bygninger: Kulturarvsstyrelsen

Samtidig annonceres der i Kommunenyt at vi har modtaget en ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning. Når der er gået 4-6 uger efter annonceringen træffer Teknik og Miljøudvalget eller administrationen en afgørelse om nedrivningen.

Hvis der meddeles tilladelse til nedrivning, bekendtgøres denne beslutning ligeledes i Kommunenyt.  4 uger efter denne bekendtgørelse kan tilladelsen udnyttes, hvis tilladelsen ikke er påklaget til naturklagenævnet.

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan du se om din ejendom er bevaringsværdig (save-registreret).

Ansøgninger kan sendes til os. Se kontaktoplysninger til højre på denne side.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Senest opdateret:  23. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Klagevejledning
Klagevejledning