Genveje

Guldborgsund Kommune

Klagemulighed

Når vi træffer en afgørelse, der går dig helt eller delvist imod, har du mulighed for at klage. Det vil fremgå af bilag til afgørelsen, hvordan og hvor du skal klage.

Du skal være opmærksom på, at der udelukkende kan klages over fejl i den procedure, som har ført til afgørelsen. Du kan altså ikke påklage vores vurdering og skøn, som ligger til grund for afgørelsen. Ligeledes kan gebyrets størrelse heller ikke påklages. Der kan derimod klages over, hvorvidt en afgørelse kan pålægges gebyr eller ej.

Afgørelser efter byggelovgivningen
Hvis det er en afgørelse efter byggelovgivningen, skal du klage til Byggeklageenheden. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget vores afgørelse. Statsforvaltningen behandler kun klager, som handler om retlige spørgsmål. Det er for eksempel et retligt spørgsmål, om vi som byggemyndighed har forstået reglerne i byggeloven eller i bygningsreglementet rigtigt.

Afgørelser efter planlovgivningen
Du kan klage over afgørelser efter planlovgivningen, det vil sige afgørelser, som er foretaget i henhold til for eksempel en lokalplan, til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemyndighed, frist og gebyr for klage her.

Vær opmærksom på, at en eventuel anke ikke automatisk stiller afgørelsen i bero. Det skal der særskilt bedes om.

Du kan også anlægge sag mod os som myndighed ved domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag, hvor du har modtaget vores afgørelse. Hvis du har klaget til Statsforvaltningen eller Naturklagenævnet, løber fristen fra deres afgørelse træffes.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Senest opdateret:  13. Juni 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon  54 73 10 00

Mandag - onsdag kl. 9 - 15
Torsdag  kl. 9 - 17
Fredag  kl. 9 - 12

Eller du kan sende en mail til teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Skal du bygge?
Hjælp og vejledning til byggeri
Her finder du vores videovejledning og pjecer, hvor du bliver guidet trin for trin, når du skal bygge.
Byggesagsarkiv
Byggesagsarkiv
Leder du efter gamle byggesager? Vil du se tidligere tilladelser og tegninger for en ejendom? Så kan du gøre det digitalt, lige her!