Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Ejendomsskat

NB! HAR DU FÅET INDEFROSSET GRUNDSKYLD, KAN DU FÅ MERE INFORMATION HER..

 

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i.

Hvis du ejer fast ejendom i Guldborgsund Kommune, er grundskylden i 2019 fastsat til 32,34 promille af ejendommens grundværdi eller grundskatteloftsværdien.

Hvem fastsætter grundværdien?
Grundværdien fastsættes af Vurderingsstyrelsen. Alle henvendelser om vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til Vurderingsstyrelsen.

Hvornår skal jeg betale?

Vi udsender ejendomsskattebilletten til din e-Boks den 30. november, og beløbet opkræves i to rater, den 1. januar og den 1. juli.

Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes indbetalingskort til din e-boks umiddelbart før forfaldsdato.

Rentesats ved for sen betaling udgør 0,4% og beregnes pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån
Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten.

Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Det kan du læse mere om her.

 

Få mere at vide:
Du kan få mere information om ejendomsvurdering og ejendomsskat på borger.dk

På den Offentlige Informationsserver (OIS) kan du hente oplysning om gældende vurdering, ejendomsskat samt BBR-meddelelse. Det er gratis.

Mit Betalingsoverblik
Betal dine regninger på en ny og nem måde. Læs mere på guldborgsund.dk/mitbetalingsoverblik

 

Senest opdateret:  16. Maj 2019

Ejendomsvurdering

Se din ejendomsvurdering hos SKAT.
Se din ejendomsskattebillet
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.