Genveje

Guldborgsund Kommune

Husleje- og Beboerklagenævn

Husleje- og Beboerklagenævnene er tvistnævn.

Det betyder, at vi kan træffe afgørelse i sager om visse uenigheder mellem lejere og udlejere.
Det betyder også, at du som lejer/udlejer skal have været i dialog med den anden part, hvor I ikke har nået til enighed.

Huslejenævnet behandler sager indenfor privat boligudlejning.
Det er typisk sager om:

 • Varme- og vandregnskaber
 • Vedligeholdelsespligt
 • Fraflytning og afregning af depositum
 • Huslejens størrelse

Beboerklagenævnet behandler sager indenfor almen boligudlejning.
Det er typisk sager om:

 • Varme- og vandregnskaber
 • Vedligeholdelsespligt
 • Fraflytning og afregning af depositum
 • Overtrædelse af husorden
 • Beboerdemokratiets beslutninger

Husleje- og Beboerklagenævnene er ikke en rådgivningsfunktion.
Derfor kan vi ikke rådgive om konkrete sager.
Har du brug for rådgivning, så kan du læse mere om dine muligheder her:

Organisationer der varetager lejerinteresser

Sagsbehandlingstiden varierer efter sagens indhold og omfang.
For at fremme sagsbehandlingen kan du gøre følgende selv:

 • Fremsend aldrig originale dokumenter
 • Fremsend kun oplysninger som den anden part må se
 • Fremsend ikke lydfiler og videoer
 • Fremsend kun relevante dokumenter
 • Fremsender du fotos, så skal der fremgå dato og sted (angivelse af rum)
 • Brug de skemaer der er lavet til indbringelse af sager (links herunder)

#SB#

Andet der er godt at vide er, at

 • svar, partshøringer og afgørelser altid fremsendes skriftligt
 • vi ikke kan oplyse om igangværende sager, med mindre du er part i sagen
 • har du valgt at lade dig repræsentere af fx en organisation/advokat, så er det din repræsentant, som vi kontakter i løbet af sagsbehandlingen og ved afgørelsen af din sag
 • hvis du indbringer en sag for en anden person, så skal du have en fuldmagt til det

Læs mere om nævnene her

Huslejenævnet

Beboerklagenævnet

Senest opdateret:  15. August 2019

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

BEBOERKLAGENÆVN

Tlf.: 25 18 15 00
Mail: beboerklagenaevn@guldborgsund.dk

HUSLEJENÆVN
Tlf.: 25 18 16 00
Mail: huslejenaevn@guldborgsund.dk

Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.