Genveje

Guldborgsund Kommune

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet er nedsat i medfør af Lov om almene boliger § 96.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager, hvor lejere og udlejere i almene boliger og boligorganisationer er uenige om en række forhold. Vi er første instans før boligretten i en lang række tvister mellem lejer og udlejer.

En tvist betyder, at der er en uenighed mellem lejer og udlejer, og at der ikke kan opnås enighed gennem dialog.

Beboerklagenævnet kan:

  • afgøre, om en klager har ret
  • erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig
  • sende en advarsel til en beboer
  • give en beboer en betinget opsigelse

Beboerklagenævnet kan ikke behandle sager om: 

  • erhvervslejemål, da disse hører under domstolene (Boligretten)
  • tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme. Her er det huslejenævnet du skal kontakte
  • opsigelse eller ophævelse af et lejemål
  • huslejens størrelse (hører under det kommunale tilsyn)
  • forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
  • hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig og økonomisk fornuftig (hører under det kommunale tilsyn)

 

 

Senest opdateret:  09. Januar 2019

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 15 00
Telefontid: Tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: beboerklagenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.