Genveje

Guldborgsund Kommune

Hvad gør jeg

Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet, og hvad koster det

Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Ved indbringelsen skal vedlægges relevant dokumentation (f.eks. en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

#SB#

Det koster 147 kr. (2020) at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Beløbet indbetales til Danske Bank reg.nr. 4343 kto. 3219 60 45 72. Ved indbetaling oplyses lejemålets adresse.

Klagen sendes til:

Beboerklagenævnet
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Hvordan behandler Beboerklagenævnet sagen

Beboerklagenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

Hvordan klager du over Beboerklagenævnets afgørelse

Når Beboerklagenævnet har truffet en afgørelse i sagen, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfredshed med Beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer eller retshjælpen.

Efterlever modparten ikke nævnets afgørelse, må du ligeledes fortsætte sagen i boligretten.

Senest opdateret:  09. Januar 2020

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 15 00
Telefontid: Tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: beboerklagenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.