Genveje

Guldborgsund Kommune

Hvilke sager behandles

 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse. 
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden. 
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning. Tilbagebetaling af depositum. 
 • Mangler ved det lejede. 
 • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse af lejligheden/ejendommen. 
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet. Råderet.
 • Fraflytning og afregning af depositum efter fraflytning. 
 • Vand- og varmeregnskaber. 
 • Betaling til fællesantenne og adgang til teletjenester. 
 • Ret til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål. 
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer. 
 • Anvisning af almene familieboliger.  
 • Husordensovertrædelser.

Hvilke sager kan Beboerklagenævnet ikke behandle? 

 • Sager om erhvervslejemål. 
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. 
 • Rigtigheden af en lejeforhøjelses beregning. 
 • Forholdsmæssig afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede. 

Disse sager skal behandles ved domstolene.

Senest opdateret:  01. Februar 2016

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 15 00
Telefontid: Tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: beboerklagenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.