Genveje

Guldborgsund Kommune

Sammensætning

Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en ejer- og en lejerepræsentant.

Formanden skal være jurist og udpeges af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4 årig periode.

Beboerklagenævnets sammensætning for perioden 2018-2021:

 

Formand

Cand.jur. Flemming Frydendal
Beskikket af Statsforvaltningen

Suppleant

Cand.jur. Dorthe Sølling
Beskikket af Statsforvaltningen

Medlem - lejerepræsentant

Kaj Funch
(Indstillet af Boligselskabet Vendersbo, Boligselskabet Fjordparken og Nykøbing F Boligselskab)

Suppleant

John Nilsson
(Indstillet af Boligselskabet Vendersbo, Boligselskabet
Fjordparken og Nykøbing F.
Boligselskab) 

 

Medlem - udlejerepræsentant

Jørgen Poulsen
(Indstillet af Nørre Alslev almennyttige Boligselskab) 

Suppleant

Keld Sørensen
(Indstillet af Boligskab Vendersbo, Boligselskabet Fjordparken og Nykøbing F Boligselskab)

Social sagkyndig i husordensager

Socialrådgiver Henrik Ljung Pedersen
Familie & Forebyggelse

Suppleanter

Daniel Kirkby, Kvalitetssikring
Kirsten Mikkelsen, Børn og Familie
Lene Sembach, Myndighed

 

Senest opdateret:  23. April 2018

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 15 00
Telefontid: Tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: beboerklagenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.