Genveje

Guldborgsund Kommune

Forhåndsgodkendelse af leje

Huslejenævnet kan fastsætte huslejen inden udlejning.

Huslejenævnet fastsætter huslejen på baggrund af en vurdering af det lejedes værdi. Vurderingen sker på baggrund af deres viden fra konkrete afgørelser truffet i lignende sager om samme type ejendomme i området med samme standard etc.

Huslejenævnets forhåndsgodkendelse er bindende for begge parter. Hvis man som udlejer får godkendt lejen på forhånd risikerer man ikke, at huslejen senere bliver nedsat som følge af en klage fra lejer til Huslejenævnet, da lejer ikke kan anfægte lejen.

Udlejer er bundet af Huslejenævnets afgørelse, men er man utilfreds med den fastsatte leje, kan man klage til Boligretten. Udlejer skal i så fald indbringe sagen for Byretten i den retskreds, hvor det lejemål som sagen vedrører ligger.

Vil du indbringe en sag om forhåndsgodkendelse af huslejen for Huslejenævnet, skal der fremsendes en grundig beskrivelse af ejendommen samt fremsendes en fyldestgørende dokumentation for alle økonomiske forhold vedrørende ejendommen.

Forhåndsgodkendelse koster et gebyr på 524 kr. (2020). Gebyret skal indbetales på reg.nr. 4343 – konto 3219604572.

Der skal udfyldes et oplysningsskema til brug for Huslejenævnets behandling af sagen. 

#SB# 

 

 

Senest opdateret:  09. Januar 2020

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 16 00
Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: huslejenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.