Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Hvad gør jeg

Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad du ønsker, nævnet skal tage stilling til.

Ved indbringelsen skal vedlægges relevant dokumentation (en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

#SB#

Det koster i år 312 kr. (2019) at få behandlet én sag i Huslejenævnet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Beløbet indbetales til Danske Bank reg.nr. 4343 kto. 3219 60 45 72. Ved indbetaling oplyses lejemålets adresse.

Beløbet tilbagebetales ikke.

Klage kan sendes til:

Huslejenævnet
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Hvordan behandler Huslejenævnet sagen

Huslejenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

Der kan ikke foregå en egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen. Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse viser sig, at det kræver førelse af vidner eller et syn og skøn for at afgøre tvisten.

Hvordan klager du over Huslejenævnets afgørelse

Når Huslejenævnet har truffet en afgørelse i sagen, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfredshed med Huslejenævnets afgørelse, kan du inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, indbringe den for Boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller Retshjælpen.

Efterlever modparten ikke nævnets afgørelse må du ligeledes indbringe sagen for Boligretten.

 

 

 

Senest opdateret:  09. Januar 2019

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 16 00
Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: huslejenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.