Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Hvilke sager behandles

Efter reglerne i lejelovens § 106 og reglerne i boligreguleringsloven kan nævnet tage stilling til følgende tvister:
 • Huslejens størrelse, herunder forudbetalt leje og depositum ved lejeaftalens indgåelse.
 • Lejeforhøjelser
 • Varmeregnskaber og vandregnskaber
 • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse af lejligheden/ejendommen
 • Lejers pligt til vedligeholdelse af det lejede
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Fraflytning og afregning af depositum efter fraflytning
 • Husordensovertrædelser (kan kun indbringes af udlejer)

 

Hvilke sager kan Huslejenævnet ikke behandle

 • Erhvervslejemål
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssig afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Konkret rådgivning og vejledning om lejens størrelse

Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, skal i stedet indbringes for boligretten.

 

 

 

Senest opdateret:  09. Maj 2017

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 16 00
Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: huslejenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.