Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Sammensætning

Huslejenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en ejer- og en lejerepræsentant.

Formanden skal være jurist og udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4 årig periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Huslejenævnets sammensætning for perioden 2018-2021.

 

Formand 

Cand.jur. Dorthe Sølling
Beskikket af Statsforvaltningen

Medlem – lejerrepræsentant

Jørgen Krogh 
(Indstillet af LLO) 

Medlem - udlejerrepræsentant

John Ole Hansen 
(Indstillet er Nyk F Grundejerforening)

Social sagkyndig i husordensager

Socialrådgiver Henrik Ljung Pedersen
Center for Familie & Forebyggelse

Suppleant

Dorte Raaballe Rasmussen
Beskikket af Statsforvaltningen

Suppleant

Per Kristensen
(Indstillet af LLO)

Suppleant

Torben Christoffersen
(Indstillet er Nyk F Grundejerforening)

Suppleanter

Daniel Kirkby, Kvalitetssikring
Kirsten Mikkelsen, Børn og Familie
Lene Sembach, Myndighed

 

 

Senest opdateret:  28. November 2018

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon: 25 18 16 00
Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00

Mail: huslejenaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.