Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Kvotebolig

Vi har indgået frivillig aftale med boligorganisationerne om, at hver 15. ledige almen familiebolig skal tilbydes kommunen til løsning af "påtrængende" boligsociale opgaver.

Aftalen medfører, at vi kan disponere over et antal lejligheder, der bliver ledige i boligselskaberne. Vi kalder disse lejligheder kvoteboliger.

Du kan få vejledning om ventelisten til kvoteboliger telefonisk eller ved personlig henvendelse i Integrationsafdelingen.

Det vil vi

Vi formidler kvoteboligerne til borgere, der har et akut behov for bolig. Ikke alle boligbehov kan dækkes af disse få lejligheder. Derfor er det nødvendigt, at du også søger bolig på det øvrige boligmarked.

Til hvem

Når en kvotebolig bliver ledig, vurderer vi, hvem der har det mest akutte behov for en bolig. Din placering på ventelisten har derfor ikke nogen betydning for, hvornår du får anvist en bolig.

Du kan ikke ved opskrivning på kvoteboliglisten stille krav til placeringen af boligen eller størrelsen.

Kvoteboligerne formidles til borgere i Guldborgsund Kommune som:

 • Er familier med børn
 • Er skilsmisseramte og voldsramte
 • Er enlige med børn
 • Er tilflyttende boligsøgende, som er tilbudt beskæftigelse i kommunen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede grund i øvrigt.
 • Er boligsøgende med fysisk eller psykisk handicap
 • Er boligsøgende med indkomster under en vis grænse, som ønskes tilgodeset med boliger i den billige del af den almene boligmasse.

Opfylder du et eller flere af disse kriterier, kan du blive skrevet på venteliste til en kvotebolig.

Bemærk, at du ikke kan komme på venteliste til kvoteboligerne hvis du:

 • Har en bolig, men eksempelvis ønsker en billigere/større bolig.
 • Er enlig, men ønsker en lejlighed i stedet for eksempelvis et værelse.
 • Er ung og ønsker at flytte hjemmefra.

Betaling for boligen

Du skal betale depositum/indskud samt de med boligen forbundne udgifter, og du kan søge boligstøtte og indskudslån efter de almindelige regler. Henvendelse herom skal ske i Borgerservice.

Din ret og pligt

Hvis du beder om at blive skrevet på venteliste til kvoteboliger, skal du oplyse om din aktuelle boligsituation. Det er vigtigt, at du giver os så mange oplysninger som muligt.

Vi skal bl.a. bruge oplysninger om:

 • Årsag til du er boligløs
 • Hvornår er du boligløs
 • Indtægtsforhold i din husstand
 • Antal personer i husstanden
 • Hvad du selv gør for at finde en bolig.

Du kan stå på venteliste til kvoteboliger i 4 måneder. Efter 4 måneder fra ansøgningsdatoen bliver du automatisk slettet fra listen, og du skal søge på ny, hvis du fortsat er akut boligsøgende.

Hvis du siger nej til en bolig fra kvoteboliglisten, slettes du automatisk.

Hvor kan du få oplysninger

I Ydelsesenheden, men du vil automatisk blive kontaktet, hvis vi har en bolig til dig.

Senest opdateret:  16. Januar 2019

Kontakt

Jobcenter Guldborgsund
Dronningensgade 26-28
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

EAN-nummer 5798007151249

Åbningstider
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-12

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Mail: jobcenter@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Jobcenter Guldborgsund, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.