Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Spildevand, lån og fristforlængelse

Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra os om bedre spildevandsrensning, kan du søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan ligeledes søge om et 20-årigt lån til udgifterne.

Ordningen gælder ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet Guldborgsund Forsynings kloak, og som blot skal adskille regnvand og spildevand (seperatkloakering).

Hvem gælder tilbuddet for?
Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 300.000,-kr. Beløbet forhøjes med 39.300,- kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.

Ansøgningsfrister
Ved nye påbud vil fristen fremgå af varslet.

Når vi har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal du skriftligt ansøge Guldborgsund Forsyning om låneordningen. Ansøgningen til Guldborgsund Forsyning skal gives senest 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt.

Guldborgsund Forsyning har herefter 4 måneder til at give tilbuddet, og du skal acceptere tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber.

Disse tidsfrister skal sikre at Guldborgsund Forsyning har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Hvordan søger jeg?
Du finder ansøgningsskemaet her.

Vejledende notat til udfyldelse af ansøgningsskema kan hentes her.

Når du har udfyldt skemaet, sender du det til os via mail til spildevand@guldborgsund.dk eller via brevpost til Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., hvorefter vi træffer afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af reglerne.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Borgerservice på telefon 54 73 10 00 eller spildevand@guldborgsund.dk

Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte Guldborgsund Forsyning på telefon 72 44 12 12 eller info@guldborgsundforsyning.dk

Få mere at vide
Læs mere om Lån til spildevandsrensning her.

Link til lov/bekendtgørelse.

Senest opdateret:  03. Juni 2019

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail spildevand@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.