Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Socialmedicinsk afdeling

Socialmedicinsk afdeling tilbyder afrusning til alkoholafhængige i døgnregi og råder over 9 pladser.

Tilbuddet er til borgere, som af forskellige årsager ikke magter eller ikke kan tilbydes relevant behandling i sundhedsvæsnet, og som ikke har haft udbytte af ambulant afrusning.

Der tilbydes skadereducerende indsatser af såvel medicinsk som somatisk karakter, suppleret med relevant omsorgsmæssig indsats.

Afdelingen drives af Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang.

Hvem kan henvende sig?

  • Borgere med alkoholproblemer.
  • Pårørende.

Desuden kan praktiserende læger, sygehuse, misbrugscentre, kommuner, boformer og andre samarbejdspartnere henvise borgere.
Du finder kontaktoplysninger i boksen til højre.

Yderligere information

Se vores brochure her

 

Senest opdateret:  16. April 2018

Kontakt

Socialmedicinsk Afdeling
Nørrevang 24
4990 Sakskøbing

Telefon 5473 3069