Genveje

Guldborgsund Kommune

Socialmedicinsk afdeling

Socialmedicinsk afdeling er et tilbud under Lov om Social Service §110, der tilbyder afrusning til borgere med alkoholproblemer, under støttende og omsorgsgivende forhold.

Tilbuddet er til borgere, som af forskellige årsager ikke magter eller ikke kan tilbydes relevant behandling i sundhedsvæsnet, og som ikke har haft udbytte af ambulant afrusning.

Der tilbydes skadereducerende indsatser af såvel medicinsk som somatisk karakter, suppleret med relevant omsorgsmæssig indsats.

Afdelingen drives af Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang.

Hvem kan henvende sig

Du skal selv henvende sig til Socialmedicinsk afdeling, hvis du ønsker en afrusning.

Du finder kontaktoplysninger i boksen til højre.

Yderligere information

Læs mere om tilbuddet her

 

Senest opdateret:  01. April 2020

Kontakt

Socialmedicinsk Afdeling
Nørrevang 19
4990 Sakskøbing

Telefon 5473 3069