Genveje

Guldborgsund Kommune

Specialtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Guldborgsund Kommune har to aktivitets- og samværstilbud (§104), som er særligt målrettet voksne borgere, der pga. erhvervet hjerneskade, har fysiske, kognitive eller sociale vanskeligheder, som påvirker deres dagligdag.
Specialtilbuddene er bemandet med personale, der har indgående kendskab til målgruppen. Nogle har neuropædagogisk baggrund/erfaring andre er uddannede ergoterapeuter.

Labyrinten
Labyrinten er beliggende i Aarslewsgade, Nykøbing F. Her gives borgeren et varieret og individuelt tilpasset tilbud samt støtte i at få struktur og indhold i dagligdagen med henblik på at øge livskvaliteten.
Gennem dagligdags gøremål, håndværk og fysisk udfoldelse er der mulighed for at udfordre sig selv afprøve egne ressourcer. Hjælpemidler gør det muligt at kompensere for de vanskeligheder, der begrænser udfoldelsesmulighederne.
De forskellige aktiviteter i Labyrinten kan inspirere til at udvikle nye interesser, være sammen med ligestillede og modvirke social isolation.

Borgere, der ønsker et aktivitets- og samværstilbud i Labyrinten, skal visiteres gennem visitationen. Kontaktoplysninger og ansøgningsprocedure findes her

Klub SHS (SenHjerneSkade)
Klub SHS har samme adresse som Labyrinten. Udover aktiviteter og oplevelser er der her fokus på at danne netværksgrupper. Klub SHS mødes to gange om ugen i et begrænset tidsrum.

Yderligere information om Klub SHS kan fås ved henvendelse til gruppeleder for Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) Helle Solvang Fejfer tlf. 25 18 05 19

Senest opdateret:  14. August 2018

Kontakt

Julie A. Christensen
Hjerneskadekoordinator
Center for Socialområdet
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
Telefon: 54 73 21 48
Mobil: 25 18 05 40

mail: jach@guldborgsund.dk