Genveje

Guldborgsund Kommune

Handicaprådet

Handicaprådet i Guldborgsund Kommune er nedsat i henhold til bestemmelserne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Handicaprådet har 10 medlemmer plus suppleanter. 5 medlemmer er indstillet af Danske Handicaporganisationer. 2 medlemmer er udpeget af byrådet. 3 medlemmer repræsenterer følgende fagcentre: Center for Socialområdet, Center for Familie & Forebyggelse og Center for Teknik & Miljø.

Handicaprådet er et dialogforum for alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap og fungerer som et rådgivende organ for byrådet i disse spørgsmål.

Du er meget velkomne til at rette henvendelse til Handicaprådets medlemmer med konkrete spørgsmål eller sager, som du synes Handicaprådet bør være opmærksom på.

Klik her for at se kontaktoplysninger på Handicaprådets medlemmer.

Senest opdateret:  03. Januar 2018

Kontakt

Charlotte Christiansen
Administrativ medarbejder
Center for Socialområdet
Kvalitetssikring
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 27

Mail: cchri@guldborgsund.dk