Genveje

Guldborgsund Kommune

Socialpsykiatrien

Her får du en kort introduktion til socialpsykiatriens tilbud. Du kan læse mere om de enkelte tilbud på socialpsykiatriens egen hjemmeside. Adressen finder du i kontaktboksen til højre.

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (lov om social service §104)
Socialpsykiatrien tilbyder en vifte af aktivitets- og samværstilbud, som har til formål at skabe kontakt og netværk for den enkelte borger. Det værkstedslignende tilbud "Det Gule Hus" i Sakskøbing skal du henvises til via en visitator, hvorimod Huset i Nykøbing og andre værestedstilbud er frit tilgængelige. 

Se listen over frit tilgængelige væresteder her

Læs mere om "Det Gule Hus" her

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (lov om social service §103)
I socialpsykiatriens beskæftigelsestilbud indgår du i en reel produktion af produkter, som afsættes til kommunale og private virksomheder.

BOTILBUD (lov om social service §107 og §108)
Botilbud er boliger til længerevarende og midlertidige ophold for borgere med f. eks. senhjerneskade, demens eller andre svære adfærdsmæssige problemstillinger, svære sindslidelser samt borgere med både sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose).

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE (lov om social service §85)
Socialpædagogisk støtte giver mulighed for visiteret støtte i eget hjem, gruppetilbud eller samtaler på støtte- kontaktcentrene, som er placeret på forskellige lokaliteter i Guldborgsund Kommune. 

UFS TEAM (lov om social service §85)
UFS teamet (udredning, forebyggelse, støtte) tilbyder korte forløb a 3-6 måneder med konkrete indsatsområder og fokus på at hjælpe dig videre i livet uden yderligere socialpsykiatrisk støtte. UFS teamet holder på Thorsensvej 11 (tidligere Nørre skole), 4800 Nykøbing F. Det er en visitator, der vurderer, om du er i målgruppen for et UFS forløb.

SOCIALT STØTTETEAM (lov om social service §85)
Tilbuddet er til borgere i egen bolig med særlige komplekse problemstillinger og behandlingsbehov. Socialt støtteteam holder til i Skolegade 3 B, 2, Nykøbing F.

STØTTE OG KONTAKTPERSONSORDNING (lov om social service §99)
Støtte- og kontaktpersonsordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte. Der kræves ingen visitation og det er muligt at være anonym. Ordningen er målrettet borgere, som falder udenfor samfundets øvrige tilbud.

Senest opdateret:  07. August 2018

Kontakt

Center for Socialområdet
Socialpsykiatrien
Skolegade 3B
4800 Nykøbing F.
Telefon 54 73 30 00

Hjemmeside:
www.gbs-socialpsykiatrien.dk