Genveje

Guldborgsund Kommune

Søg om støtte

Hvem kan søge om ydelser under socialområdet?
Målgruppen er borgere mellem 18-25 år, som modtager førtidspension, samt borgere fra 26 år uanset forsørgelsesgrundlag, og som har et betydeligt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, d.v.s. mennesker der i daglig tale benævnes som mennesker med handicap, herunder varige sindslidelser.
Ligeledes omfatter målgruppen mennesker med særlige sociale problemer, f.eks. mennesker der er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige problemer, stofmisbrugere m.fl.
Vurderingen af hvorvidt en borger er omfattet af målgruppen sker efter en konkret individuel vurdering, og det er således ikke selve diagnosen der er afgørende for, hvorvidt man vurderes som omfattet af målgruppen.

Borgere der IKKE modtager førtidspension i alderen 18-25 år, og som ønsker at søge hjælp efter Serviceloven, skal rette henvendelse til Guldborgsund kommunes ungeenhed v. Birte Rentse, tlf. 5473 1320.

Sådan søger du
Borgere med betydelig nedsat funktionsniveau, som ønsker at modtage ydelser fra socialområdet, skal fremsende en ansøgning til forvisiteringen.
Ansøgningen bør indeholde oplysninger om din situation, herunder hvilke problemstillinger du har. I menuen til venstre kan du læse mere om de specifikke ydelser, der kan søges om.

Ansøgningen sendes via mail eller med post. Se adresse i boksen til højre.

Har du brug for vejledning eller hjælp til din ansøgning kan du kontakte forvisiteringen.

Senest opdateret:  29. April 2016

Kontakt

Forvisitering
Center for Socialområdet 
Myndighed
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 61
Man-ons 09.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Mail: forvisitering@guldborgsund.dk