Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Forsorgshjem

Hvad er et forsorgshjem?

Et forsorgshjem er et botilbud uden fast tidsgrænse for opholdets længde til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Hvor længe kan jeg blive?

Opholdet er kun midlertidigt, og en del af forsorgshjemmets tilbud er botræning med henblik på at sluse beboeren ud til en selvstændig tilværelse.

Hvordan bliver jeg optaget?

Optagelse i boformer kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

Hvor finder jeg et forsorgshjem?

Guldborgsund Kommune har et kommunalt forsorgshjem, Forsorgshjemmet Saxenhøj, Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing. www.saxenhoj.dk

Under Kirkens Korshær findes desuden Sønderskovhjemmet, som også er et forsorgshjem/herberg med botilbud. Du kan læse mere om sønderskovhjemmet ved at klikke her.

 

Senest opdateret:  08. November 2016

Kontakt
Center for
Socialområdet

Erik Søndergaard
Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang
Nørrevang 24
4990 Sakskøbing
Mobil 25 18 10 39

Mail: erso@guldborgsund.dk

web: www.saxenhoj.dk