Genveje

Guldborgsund Kommune

Arbejde i udlandet

Som EU-borger har du ret til frit at bosætte sig, arbejde, søge arbejde og gå på pension i et hvilket som helst af EØS-landene, dvs. EU’s 28 medlemslande, Island, Liechtenstein og Norge samt Schweiz.

Hvis du skal arbejde i udlandet, kan du være omfattet af de samme regler som i Danmark med hensyn til dagpenge og arbejdsløshedsforsikring

Find mere information på Borger.dk

Arbejds- og levevilkår i Europa

Når du har fået arbejde i et af de 32 lande, og skal flytte til landet, kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom om arbejds- og levevilkår i det pågældende land på følgende hjemmeside
ec.europa.eu/EURES

Her kan du under bjælken ”Leve og arbejdsvilkår” få oplysninger om reglerne for arbejde i andre lande, og hvad du skal være opmærksom på, når du flytter til et andet EØS-land.

Hvis du har fået arbejde i et land, som ikke er et EØS-land, kan du kontakte det pågældende lands ambassade eller repræsentation i Danmark.

Flytning til udlandet
Du skal kontakte Borgerservice i din bopælskommune før du flytter til udlandet. På Borger.dk kan du under fanen: Flytning til udlandet få relevante oplysninger om det at flytte til udlandet.

Sygesikring ved arbejde i udlandet

Hvis du skal arbejde midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver, kan du i visse tilfælde stadig være dækket af den danske sygesikring.

Dette kræver en godkendelse fra Udbetaling Danmark.

Din arbejdsgiver og du skal udfylde og underskrive et spørgeskema. Skemaet henter du her under emnet Søg social sikring, hvis du skal arbejde i udlandet. Skemaet sendes til Udbetaling Danmark.

Hvis Udbetaling Danmark godkender, at du er social sikret i Danmark, kan du, mod forevisning af godkendelse, bestille et EU-bevis ved henvendelse til kommunens Borgerservice.

Hvis udstationeringen varer over ½ år, skal du frameldes folkeregistret. I sådanne tilfælde vil Borgerservice udstede et Særligt Sundhedskort. Det kræver dog, at godkendelsen fra Udbetaling Danmark er gået i orden.

Skal du arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, kan du ikke umiddelbart fortsætte med at være social sikret i Danmark, men skal tilmeldes sygesikring m.m. i arbejdslandet.

Beholder du din bopæl i Danmark, og er hjemme mindst én gang om ugen, anses du for at være grænsegænger. I disse tilfælde vi du være social sikret i arbejdsarbejdet, men samtidig kan du også være sygesikret i Danmark, dog på arbejdslandets regning. Dette kræver en blanket E106 fra arbejdslandet, som skal afleveres i kommunens Borgerservice. Hvis dette er tilfældet, skal du have udstedt EU-bevis i arbejdslandet.

Beskatning af udenlandsk indkomst – kontakt SKAT


Det er vigtigt, at du kontakter SKAT, hvis du skal arbejde i udlandet. Læs om skattereglerne på SKAT’s hjemmeside

Senest opdateret:  23. Oktober 2019