Genveje

Guldborgsund Kommune

Retningslinier for godtgørelse

Godtgørelse efter Beskæftigelsesindsatslovens § 83 i forbindelse med deltagelse i beskæftigelsestilbud

Kvikguide

  • Godtgørelse efter § 83 kan gives til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (ikke omfattet af integrationsprogram), ressourceforløbsydelse og personer på jobafklaringsforløb, der deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik. Godtgørelsen gives dog ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom
  • Hvis borgere er i beskæftigelsestilbud fem dage om ugen, kan godtgørelsen maksimalt udgøre 1.000 kr., når borgeren har mellem 12,0 km. og 39,9 km. fra bopæl til beskæftigelsestilbud (tur/retur), mens godtgørelsen kan udgøre op til 700 kr., når afstanden er mellem 40,0 km. og 59,9 km. (tur/retur)
  • Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til sikkerhedstøj, som ikke indgår i beklædningsordningen for beskæftigelsestilbuddet
  • Den samlede månedlige godtgørelse efter § 83 må ikke overstige 1.000 kr.

Lovgrundlag

Ifølge § 83 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan jobcentret udbetale op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter til 

  • Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram), målgruppe 2.2 og 2.3
  • Uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram), målgruppe, 2.12, 2.13 og 2.14
  • Ressourceforløbsydelsesmodtagere, målgruppe 2.11
  • Personer på jobafklaringsforløb, målgruppe 2.14
  • Personer under 18 år der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, målgruppe 2.9
  • Personer der ikke er i job eller uddannelse men som, der deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik, målgruppe 2.10.

Godtgørelsen kan anvendes til at dække de ekstra udgifter, som borgeren har ved deltagelse i tilbud, herunder ekstra høje udgifter til transport og arbejdstøj.

Guldborgsund Kommunes retningslinjer

Godtgørelsen efter § 83 vurderes og bevilges af jobcentret på baggrund af en individuel vurdering.

Godtgørelsen efter § 83 ses i sammenhæng med befordringsgodtgørelsen efter § 82. Efter § 82 udbetales der befordringsgodtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. pr. dag mellem bopæl og beskæftigelsestilbud (tur/retur).

I nedenstående skema fremgår, hvad § 83-godtgørelsen maksimalt kan udgøre: 

Antal km. mellem bopæl og arbejdssted (tur/retur)  § 83 godtgørelse  § 82 befordringsgodtgørelse 
Under 12 km.  0 kr.  0 kr. 
12,0 km. – 23,9 km.  1.000 kr. 0 kr.
24,0 km. – 39,9 km. 1.000 kr. + Antal km. over
de første 24 km. 
40,0 km. – 59,9 km.  700 kr.  + Antal km. over
de første 24 km.
Over 60 km.  0 kr.  Antal km. over
de første 24 km.

  

 

 

 

 

 

 

Ovennævnte takster for § 83 er for borgere, der er i beskæftigelsestilbud 5 dage om ugen. Hvis borgeren kun er i beskæftigelsestilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, har borgeren mulighed for at få henholdsvis 20%, 40%, 60% eller 80% af ovennævnte takster.

Der kan undtages fra ovenstående kilometergrænser for § 83, hvis det er lægeligt dokumenteret,

  • at borgeren ikke kan transportere sig på eksempelvis cykel i op til 6 km., eller
  • at borgeren ikke kan transportere sig med egen transportmiddel eller offentlig transport.

§ 83-godtgørelsen gives dog ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet.

Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til arbejdstøj, der af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendige for at deltage i tilbuddet, og som ikke indgår i beklædningsordningen for tilbuddet.

Godtgørelsen til arbejdstøj kan kun udbetales på baggrund af de faktiske afholdte udgifter.

Det skal betones, at den samlede månedlige godtgørelse efter § 83 ikke må overstige 1.000 kr., jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Senest opdateret:  17. September 2018

Kontakt

Jobcenter Guldborgsund
Dronningensgade 26-28
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

EAN-nummer 5798007151249

Åbningstider
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-12

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Mail: jobcenter@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Jobcenter Guldborgsund, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.