Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Sådan starter du en forening

Hvilke typer af foreninger findes der?

Der er to typer af foreninger, der hører ind under folkeoplysningsloven:

 • foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
 • foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende arbejde (idræt m.m.)

Hvad skal jeg gøre for at starte en forening?

Hvis du ønsker at starte en ny forening, skal du "oprette bruger" i Tilskuds- og Foreningsportalen

#SB#

Krav

For at blive godkendt som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal din forening opfylde disse krav:

 • Foreningen skal have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten
 • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter reglerne i folkeoplysningsloven
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget - typisk ved afholdelse af en årlig generalforsamling
 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemsskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i den kommune, den får tilskud i
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Hvad er en vedtægt?

En vedtægt er et stykke papir, der rummer de grundlæggende regler for foreningens arbejde og virke. En vedtægt kan bestå af mange ting, men skal som minimum indeholde følgende 8 punkter:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemsskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Hjælp til formulering af vedtægt kan hentes i DGI’s vedtægtsgenerator se link På dette link DGI's vedtægtsgenerator

CVR-nummer og NemKonto

For at din forening kan få udbetalt tilskud fra kommunen, skal den have et CVR-nummer og en NemKonto. Foreningen skal selv oprette et CVR-nummer hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Når I har fået CVR-nummeret, skal I efterfølgende bede jeres bank om at oprette en NemKonto og tilknytte CVR-nummeret hertil. Giv Fritidsafdelingen besked, når I har fået et CVR-nummer.

Oprettelse af CVR-nummer

 

Senest opdateret:  19. December 2018

Kontakt

Team Fritid
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 15 00

TELEFONTIDER

Mandag - onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17 
Fredag kl. 9-12

EAN NR.:

579 800 715 0884

Send os en mail